Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ail-godi Adeiladau

Mythau a Chwedlau

Cymru yn y Byd

Cloddio a Darganfod

Datguddio Cyfrinachau

Gwaith a Llafur

Addoli a Chrefydd

Cyfoeth a Chyflog

Adeiladu a Phensaernïaeth

Traddodiadau

Tai a'r Cartref

Tecstilau a Gwisgoedd

Ceiniogau ac Arian, Medalau a Gwobrau

Gwrthdaro a goresgyniad

Arwyr a trychinebau

Gemau a Metelau Gwerthfawr

Chwaraeon, Hamdden a Dathlu

Marwolaeth a Chladdu

Trafnidiaeth a Theithio Morwrol

Diweddaraf

 • ErthyglauCuradu'n eich gwneud chi'n wallgo!

  5 Tachwedd 2013

  [delwedd: Defnyddio’r ddyfais sganio uwch fioled.]

  Gall casgliadau hanes natur ddirywio o ganlyniad i blâu a malltod ac felly'n hanesyddol, defnyddiwyd cemegion i warchod y casgliadau yma i'r dyfodol. Mae nifer o sbesimenau wedi goroesi erbyn heddiw diolch i fercwri, ond mae sgil-effaith – mae halwynau mercwri'n wenwynig i blâu, ac i bobl.

 • ErthyglauJohn Stuart, 3ydd Iarll Bute (1713-1792): Bute's Botanical Tables

  30 Medi 2013

  [delwedd: Thorn apple]

  Yn 2013 rydym yn dathlu trichanmlwyddiant geni'r Trydydd Iarll Bute, ffigwr pwerus ym Mhrydain y ddeunawfed ganrif a oedd yn enwog fel gwleidydd ac fel botanegydd. Un o'i gyfraniadau mwyaf i fotaneg oedd llyfr o'r enw Botanical Tables. Mae Amgueddfa Cymru yn ffodus i berchen ar set gyflawn o'r gwaith prin a chywrain hwn.
 • ErthyglauDavid Jones (1895-1974)

  4 Ebrill 2013

  [delwedd: David Jones, image courtesy of Western Mail picture library ]

  Cafodd tirlun, iaith a mythau Cymru fwy o ddylanwad ar David Jones drwy gydol ei fywyd nag a gawsant ar unrhyw un o'i gyfoedion. Ac yntau'n ddyn rhyfeddol ac amryddawn, mae ganddo le unigryw ym myd celf Prydain yr ugeinfed ganrif, a chyfeirir ato'n aml fel y bardd-arlunydd mwyaf ers William Blake.

Erthyglau

Orielau

 • OrielauCwiltiau Amgueddfa Cymru

  28 Medi 2012

  [delwedd: The Tailor's Patchwork Coverlet]

  Mae casgliad cwiltiau'r Amgueddfa yn dyddio i'r 1930au. Er bod rhai esiamplau wedi cael eu rhoi i'r Amgueddfa ym 1914, ni wnaed unrhyw gasglu systematig cyn sefydlu'r Adran Diwylliant a Diwydiannau Gwerin ym 1932.

 • OrielauOriel llwyau caru

  17 Medi 2012

  [delwedd: Llwy Caru]

  Mae casgliad llwyau caru Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn llawn esiamplau addurnedig cain, hanesyddol a modern.

 • OrielauBathodynnau Glowyr

  13 Gorffennaf 2012

  [delwedd: Bathodynnau Glowyr]

  Mae sawl esiampl o fathodynnau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant glo, bathodynnau fyddai'n cael eu cynhyrchu yn ystod anghydfod diwydiannol neu eu gwerthu i godi arian wedi trychineb lofaol. Mae Adran Diwydiant Amgueddfa Cymru wedi casglu cannoedd o'r bathodynnau yma. Mae rhai yn cael eu harddangos anlein.

Rhyngweithiol

Tudalennau