Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ymerodraeth a Diwydiant - Gweithdai'r Byd

19feg Ganrif

Yr 21ain Ganrif

Adeiladau hanesyddol Sain Ffagan

Mae dros ddeugain o adeiladau gwreiddiol o wahanol gyfnodau hanesyddol yng Nghymru wedi'u hailgodi ar ein parcdir can erw.

'Aur Dan y Rhedyn'

Tystiolaeth Lafar o Archif Amgueddfa Werin Cymru

Diweddaraf

 • ErthyglauThe Great War: Britain’s Efforts and Ideals

  1 Awst 2014

  [delwedd: ]

  Dyma arddangosfa o’r 66 gwaith ym mhortffolio printiau 1917 ‘The Great War: Britain’s Efforts and Ideals’, a gomisiynwyd gan y Weinyddiaeth Wybodaeth.

 • OrielauBathodynnau Glowyr

  13 Gorffennaf 2012

  [delwedd: Bathodynnau Glowyr]

  Mae sawl esiampl o fathodynnau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant glo, bathodynnau fyddai'n cael eu cynhyrchu yn ystod anghydfod diwydiannol neu eu gwerthu i godi arian wedi trychineb lofaol. Mae Adran Diwydiant Amgueddfa Cymru wedi casglu cannoedd o'r bathodynnau yma. Mae rhai yn cael eu harddangos anlein.

 • ErthyglauBaner Gymreig Capten Scott

  1 Mawrth 2012

  [delwedd: ]

  Mae nifer o faneri Draig Goch yng nghasgliad tecstilau Amgueddfa Cymru. Roedd y mwyafrif yn cyhwfan yn wreiddiol uwchlaw adeiladau dinesig ac mae un wedi cael ei hedfan yn y gofod hyd yn oed! Mae cysylltiad rhwng yr esiampl fwyaf a hynaf yn y casgliad â thaith feiddgar arall — Alldaith Antarctig Brydeinig Capten Robert Falcon Scott 1910-13.

 • OrielauJohn Cornwell

  10 Ionawr 2012

Erthyglau

Orielau

 • OrielauBathodynnau Glowyr

  13 Gorffennaf 2012

  [delwedd: Bathodynnau Glowyr]

  Mae sawl esiampl o fathodynnau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant glo, bathodynnau fyddai'n cael eu cynhyrchu yn ystod anghydfod diwydiannol neu eu gwerthu i godi arian wedi trychineb lofaol. Mae Adran Diwydiant Amgueddfa Cymru wedi casglu cannoedd o'r bathodynnau yma. Mae rhai yn cael eu harddangos anlein.

 • OrielauJohn Cornwell

  10 Ionawr 2012

  [delwedd: Lluniau John Cornwelll]

  Ffotograffydd ar ei liwt ei hun oedd John Cornwell. Yn y saithdegau a'r wythdegau cynnar, tynnodd nifer o ffotograffau o byllau glo, a hynny ar yr wyneb a danddaear. Perffeithiodd dechneg o dynnu ffotograffau danddaear oedd yn defnyddio goleuadau cyffredin pwll glo, gan alluogi iddo dynnu lluniau hynod eglur o dalcenni glo, twnneli, siafftiau ac offer.

 • OrielauCofebion Rhyfel yng Nghymru

  10 Tachwedd 2011

  [delwedd: Cofeb Rhyfel]

  Cafodd y penderfyniad i wahardd dychwelyd cyrff o faes y gad ym 1915 effaith bellgyrhaeddol ar y broses goffau.

Tudalennau