Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Planhigion ac Anifeiliaid

Esblygiad a Difodiant

Y Cofnod Ffosiliau

O Dan Fygythiad - Natur Mewn Perygl

Y Byd Deinamig

Diweddaraf

Erthyglau

Orielau

 • OrielauGwymon Gwych Prydain

  4 Hydref 2011

  [delwedd: Gwymon Gwych Prydain]

  Mae Amgueddfa Cymru yn cadw llysieufa o sbesimenau algaidd sych gwasgedig fel rhan o'i chasgliadau botanegol. Mae'r llysieufa hon yn adnodd hollbwysig ar gyfer astudio gwymon.

 • OrielauProject Planhigion Prin Cymru

  1 Ebrill 2009

  [delwedd: Planhigion Prin]

  Mae Cymru yn gartref i sawl planhigyn prin. Mae rhywogaethau prin fel y Gerddinen Darren Fach neu Heboglys y Mynydd Du yn unigryw i Gymru, ac nid ydynt ar gael unrhyw le arall yn y byd.

 • OrielauAgos at Natur

  21 Awst 2007

  [delwedd: sem image]

  Oriel rhyfeddol o ddelweddau sydd wedi’u creu gan wyddonwyr Amgueddfa Cymru gan ddefnyddio ffotograffiaeth wedi’i chwyddo’n fawr. Datguddiwch fanylion sy'n llai na thonfedd golau ei hun...

Rhyngweithiol

  Tudalennau