Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Tirluniau a Phortreadau

Gwydr a gwrthrychau metel gwerthfawr

Serameg, Chrochenwaith a Crefft

Celf Hynafol

Diweddaraf

Erthyglau

Orielau

 • OrielauOriel Wynebau Cymru

  27 Gorffennaf 2007

  [delwedd: Mary Evans]

  Mae'r oriel yma'n cyflwyno rhai o wynebau mwyaf difir Cymru - wynebau o fyd gwleidyddiaeth, y theatre, chwaraeon ac with gwrs llenyddiaeth. Dynion a merched oll a newidiodd wedd Cymru eu hoes.

 • OrielauDarluniau botanegol

  13 Gorffennaf 2007

  [delwedd: ]

  Dewis o ddarluniau botanegol godidog o gasgliadau Amgueddfa Cymru.

Rhyngweithiol

 • RhyngweithiolPerseus a'r Graiae: Archwilio'r Paentiad

  27 Mai 2013

  [delwedd: Perseus and the Graiae]

  Mae'r darn rhyfeddol hwn yn troedio'r ffin rhwng llun a cherflun, a dyma ganolbwynt un o weithiau traethiadol mwyaf uchelgeisiol Burne-Jones.

 • RhyngweithiolCaerdydd, 1678

  21 Chwefror 2011

  [delwedd: Caerdydd 1678]

  Dyma un o’r delweddau cynharaf o Gymru i gael ei darlunio ‘yn y fan a’r lle’. Cafodd ei braslunio gan Francis Place ym 1678 fel dwy olygfa wahanol, ac mae Amgueddfa Cymru wedi sganio’r ddau fraslun yn ddigidol a’u glynu at ei gilydd fel y gallwn weld am y tro cyntaf yr olygfa unigryw hon o Caerdydd fel ag yr oedd ym 1678.

 • RhyngweithiolLlinell amser Wynebau Cymru

  30 Awst 2007

  [delwedd: Mary Evans]

  Mae’r llinell amser hwn yn eich cyflwyno chi i rai o wynebau mwyaf diddorol Cymru – gan gwmpasu 500 mlynedd o hanes Cymru.

Tudalennau

 • TudalennauCasgliadau celf ar-lein

  6 Ebrill 2007

  [delwedd: celf arlein]

  Catalog syn cynnwys yr holl baentiadau a cherfluniau sydd yng nghasgliad Gelfyddyd yn Amgueddfa Cymru. Mae'n rhestru y ddau fil darn o waith sy'n ffurfio craidd ein casgliad Celfyddyd, gyda gwybodaeth bywgraffyddol ar dros naw cant o artistiaid sy'n cael eu cynrychioli yma.