Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Hafan Wedi'r Canol Oesoedd

Llywio'r dudalen categorïau

1536 - 1799 OC

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Y Rhufeiniaid

Oes y Cerrig a Phobl Cynnar

Oes yr Haearn

Yr Oesoedd Canol Cynnar

Diweddaraf

Erthyglau

Orielau

  Rhyngweithiol

  • RhyngweithiolCaerdydd, 1678

   21 Chwefror 2011

   [delwedd: Caerdydd 1678]

   Dyma un o’r delweddau cynharaf o Gymru i gael ei darlunio ‘yn y fan a’r lle’. Cafodd ei braslunio gan Francis Place ym 1678 fel dwy olygfa wahanol, ac mae Amgueddfa Cymru wedi sganio’r ddau fraslun yn ddigidol a’u glynu at ei gilydd fel y gallwn weld am y tro cyntaf yr olygfa unigryw hon o Caerdydd fel ag yr oedd ym 1678.

  Tudalennau

  • TudalennauGorsedd y Beirdd

   13 Mawrth 2007

   [delwedd: ]

   Cymdeithas o feirdd, llenorion, cerddorion, artistiaid ac unigolion sy wedi gwneud cyfraniad nodedig i'r genedl, ei hiaith a'i diwylliant yw Gorsedd Beirdd Ynys Prydain. Mae'n gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg.