Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Y Rhufeiniaid

Oes y Cerrig a Phobl Cynnar

Oes yr Haearn

Yr Oesoedd Canol Cynnar

Wedi'r Canol Oesoedd

Diweddaraf

Erthyglau

 • ErthyglauCymru – gwlad forwrol fodern?

  26 Medi 2013

  [delwedd: Llun o'r Breconian]

  Mae gan Gymru arfordir hir a rhyfeddol brydferth dros 850 o filltiroedd o hyd, a does unman yn y wlad ymhellach na deugain milltir o'r môr. Pa ryfedd felly i'r Cymry, dros y canrifoedd, brofi cyfnodau hir o forio brwd – ond nid felly bu hi erioed...
 • ErthyglauDiptych Llandaf

  29 Mehefin 2012

  [delwedd: Diptych Llandaf]

  Delweddau ar ddau neu dri panel yw diptych a triptych, ac roedden nhw'n amlwg yn y canol oesoedd fel cymorth i addoli a myfyrio ar fywyd a dioddefaint Crist. Yn ddiweddar, mae panel diptych ifori ochr dde o Landaf sydd yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru wedi cael ei uno â'i bartner am y tro cyntaf mewn canrif a mwy.
 • ErthyglauSantes Catherine a'r Olwyn

  1 Tachwedd 2007

  [delwedd: Saintes Catherine]

  Beth sydd gan dân gwyllt a pheintiad o eglwys ganoloesol yn gyffredin?

Orielau

  Rhyngweithiol

   Tudalennau