Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Hanes

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Hafan Hanes

Llywio'r dudalen categorïau

[delwedd: 'Canu a Dawnsio i gyfeiliant y Delyn']

Mae casgliadau hanes cymdeithasol a diwydiannol Amgueddfa Cymru'n cynnig darlun unigryw o dreftadaeth a diwylliant cyfoethog Cymru. Mae'n casgliadau, sy'n cynnwys y cyfnod pan ddatblygodd Cymru fel gwlad ddiwydiannol cynta'r byd, yn gymorth i ddeall sut oedd pobl yn byw, yn gweithio, ac yn hamddena o'r Canol Oesoedd hyd heddiw.

Datgelwch gyfoeth o hanesion sydd heb gael eu hadrodd o ddyddiau a fu...

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ymerodraeth a Diwydiant - Gweithdai'r Byd

19feg Ganrif

Yr 20fed Ganrif

Yr 21ain Ganrif

Adeiladau hanesyddol Sain Ffagan

Mae dros ddeugain o adeiladau gwreiddiol o wahanol gyfnodau hanesyddol yng Nghymru wedi'u hailgodi ar ein parcdir can erw.

'Aur Dan y Rhedyn'

Tystiolaeth Lafar o Archif Amgueddfa Werin Cymru

Diweddaraf

Erthyglau

Orielau

 • OrielauTrychineb Senghennydd: Llyfrau nodiadau Arolygwr Pyllau Glo

  31 Gorffennaf 2013

  [delwedd: Senghenydd notebooks]

  Cyfanswm terfynol y gwŷr a fu farw yn nhrychineb glofa ar 14 Hydref 1913 oed 439. Chafodd rhai o'r cyrff fyth eu canfod. Dyma un o'r trychinebau glofaol gwaethaf yn hanes meysydd glo Prydain. Cliciwch i weld nodiadau a wnaed gan yr Arolygwr Pyllau Glo wrth archwilio gweddillion y gweithfeydd wedi’r ffrwydrad ym mhwll Senghenydd ar 14 Hydref 1913

 • OrielauOriel llwyau caru

  17 Medi 2012

  [delwedd: Llwy Caru]

  Mae casgliad llwyau caru Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn llawn esiamplau addurnedig cain, hanesyddol a modern.

 • OrielauBathodynnau Glowyr

  13 Gorffennaf 2012

  [delwedd: Bathodynnau Glowyr]

  Mae sawl esiampl o fathodynnau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant glo, bathodynnau fyddai'n cael eu cynhyrchu yn ystod anghydfod diwydiannol neu eu gwerthu i godi arian wedi trychineb lofaol. Mae Adran Diwydiant Amgueddfa Cymru wedi casglu cannoedd o'r bathodynnau yma. Mae rhai yn cael eu harddangos anlein.

 • OrielauJohn Cornwell

  10 Ionawr 2012

Rhyngweithiol

Tudalennau

 • TudalennauHanes yr Eisteddfodau

  6 Ebrill 2007

  [delwedd: Telyn]

  Er y gellir olrhain hanes yr eisteddfod i gystadleuaeth farddol a gynhaliwyd yng nghastell Aberteifi yn 1176, yn niwedd y ddeunawfed ganrif mae gwreiddiau'r Eisteddfod Genedlaethol fodern fel yr adnabyddwn hi heddiw
 • TudalennauGorsedd y Beirdd

  13 Mawrth 2007

  [delwedd: ]

  Cymdeithas o feirdd, llenorion, cerddorion, artistiaid ac unigolion sy wedi gwneud cyfraniad nodedig i'r genedl, ei hiaith a'i diwylliant yw Gorsedd Beirdd Ynys Prydain. Mae'n gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg.