Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Y Rhufeiniaid

Oes y Cerrig a Phobl Cynnar

Yr Oesoedd Canol Cynnar

Wedi'r Canol Oesoedd

Diweddaraf

 • ErthyglauDiwylliant Yfed Hynafol: Tancard Langstone

  1 Ebrill 2010

  [delwedd: Tancard Langstone]

  Ym mis Rhagfyr 2007, daeth Craig Mills o hyd i dancard pren cyflawn wrth chwilio am fetel mewn cae ger Langstone, Casnewydd. Mae'r erthygl hon yn cyflwyno'r llestr prin, tua 2000 oed, sydd wedi goroesi'n arbennig o dda, gan ddangos sut mae cadwraeth ac ymchwil yr Amgueddfa yn cynorthwyo i ddatgelu ei stori...
 • ErthyglauDysglau yn y Gors: Datgelu Trysor Langstone

  23 Mawrth 2010

  [delwedd: powlen]

  Ym mis Rhagfyr 2007, daeth Craig Mills o hyd i ddwy ddysgl efydd a hidlydd efydd o ddiwedd yr Oes Haearn, wedi'u haddurno mewn arddull Celfyddyd Geltaidd. Gwnaed y darganfyddiadau wrth chwilio am fetel mewn cae isel ger Langstone, Casnewydd. Mae'r erthygl hon yn cyflwyno'r canfyddiadau prin ac yn dangos sut mae gwaith maes ac ymchwil yr amgueddfa yn cynorthwyo i adrodd eu stori.....
 • ErthyglauY Celtiaid cynharaf yn Ewrop

  4 Mai 2007

  [delwedd: Celtiaid]

  Heddiw, ystyrir bod Cymru yn genedl Geltaidd, un o deulu o genhedloedd a rhanbarthau ar gyrion gorllewinol Ewrop. Caiff yr hunaniaeth Geltaidd hon ei derbyn gan lawer ac mae'n cyfrannu'n sylweddol at ein hunaniaeth genedlaethol - ond pwy oedd y Celtiaid cynharaf?

Erthyglau

 • ErthyglauDiwylliant Yfed Hynafol: Tancard Langstone

  1 Ebrill 2010

  [delwedd: Tancard Langstone]

  Ym mis Rhagfyr 2007, daeth Craig Mills o hyd i dancard pren cyflawn wrth chwilio am fetel mewn cae ger Langstone, Casnewydd. Mae'r erthygl hon yn cyflwyno'r llestr prin, tua 2000 oed, sydd wedi goroesi'n arbennig o dda, gan ddangos sut mae cadwraeth ac ymchwil yr Amgueddfa yn cynorthwyo i ddatgelu ei stori...
 • ErthyglauDysglau yn y Gors: Datgelu Trysor Langstone

  23 Mawrth 2010

  [delwedd: powlen]

  Ym mis Rhagfyr 2007, daeth Craig Mills o hyd i ddwy ddysgl efydd a hidlydd efydd o ddiwedd yr Oes Haearn, wedi'u haddurno mewn arddull Celfyddyd Geltaidd. Gwnaed y darganfyddiadau wrth chwilio am fetel mewn cae isel ger Langstone, Casnewydd. Mae'r erthygl hon yn cyflwyno'r canfyddiadau prin ac yn dangos sut mae gwaith maes ac ymchwil yr amgueddfa yn cynorthwyo i adrodd eu stori.....
 • ErthyglauY Celtiaid cynharaf yn Ewrop

  4 Mai 2007

  [delwedd: Celtiaid]

  Heddiw, ystyrir bod Cymru yn genedl Geltaidd, un o deulu o genhedloedd a rhanbarthau ar gyrion gorllewinol Ewrop. Caiff yr hunaniaeth Geltaidd hon ei derbyn gan lawer ac mae'n cyfrannu'n sylweddol at ein hunaniaeth genedlaethol - ond pwy oedd y Celtiaid cynharaf?

Orielau

  Rhyngweithiol

   Tudalennau