Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Oes y Cerrig a Phobl Cynnar

Oes yr Haearn

Yr Oesoedd Canol Cynnar

Wedi'r Canol Oesoedd

Diweddaraf

Erthyglau

 • ErthyglauCi Da yn Gwella

  4 Mawrth 2014

  [delwedd: Cŵn Llys Awel]

  Mae’r ci wedi bod yn gyfaill mynwesol i ddyn ers cyn cof. Gwelwyd straeon eto’n ddiweddar am gŵn yn achub bywydau drwy ffroeni cancr, neu wella cylchrediad gwaed drwy lyfu coesau a breichiau.
 • ErthyglauMwy craff na'r Edwardiaid? Canfod bwcl gwregys Rhufeinig.

  14 Medi 2010

  [delwedd: Roman belt_buckle]

  Dechreuodd Archeolegwyr ddatgloddio'r forum-basilica yng Nghaerwent yn Sir Fynwy ar ddechrau'r ugeinfed ganrif. Dychwelodd staff yr Amgueddfa yn ddiweddar i ddatgloddio'r safle eto, a chanfod eitemau gafodd eu methu yn wreiddiol, yn cynnwys y bwcl a phlât aloi copr o ddiwedd y bedwaredd ganrif.

 • ErthyglauAtgynhyrchu Pennau Saethau Rhufeinig

  3 Medi 2010

  [delwedd: Atgynhyrchu Pennau Saethau Rhufeinig]

  Defnyddiai'r Rhufeiniaid sawl math gwahanol o bennau saethau. Roedd gan y rhai mwyaf nodweddiadol gyfres o esgyll: tair asgell oedd gan rai cynnar, ond mae enghreifftiau o rai â phedair asgell wedi'u canfod sy'n perthyn i'r drydedd ganrif OC. Un rheswm posibl am y newid hyn yw ei bod hi'n haws cynhyrchu'r fersiwn â phedair asgell.

Orielau

 • OrielauCelc arian Llanfaches

  15 Gorffennaf 2011

  [delwedd: Llanvaches coin hoard]

  Cyfle i ddod i adnabod y llywodraethwyr Rhufeinig, eu gwragedd a'u cariadon yn un o'r casgliadau gorau o geiniogau arian o'r ail ganrif Rhufeinig Prydain

Rhyngweithiol

Tudalennau