Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Gair o ddiolch

Carwn ddiolch yn ddiffuant iawn i bawb a roes bob cymorth a chefnogaeth imi yn fy ngwaith maes ac i baratoi'r detholiad hwn: 'Aur Dan y Rhedyn'.

Daw mwyafrif y lluniau a ddefnyddiwyd o gasgliad Amgueddfa Werin Cymru. Cafwyd rhai lluniau hefyd o lyfrau a chylchgronau a chan unigolion. Ceisiwyd cysylltu â deiliaid hawlfraint, a diolchir yn ddiffuant iawn i bawb am eu cydweithrediad caredig.