Ieithoedd o Gymru

Somalieg

« Nôl

Images

Somalieg

Mae pobl Somali yn byw yng Nghaerdydd ers y 1870au. Gan y ddinas hon mae un o’r cymunedau Somali mwyaf hirsefydlog yn y DU. Morwyr oedd y rhai cyntaf i ymsefydlu yma. Daethant yma’n fuan wedi agor Camlas Sŵes ym 1869, pan oedd Caerdydd yn datblygu’n borthladd rhyngwladol o bwys. Yn ystod y 1980au cyrhaeddodd ton arall o fewnfudwyr o Somalia, ar ffo rhag y rhyfel cartref ym Mhenrhyn Somalia. Amcangyfrifir bod dros 8000 o Somaliaid yn byw yng Nghaerdydd, Casnewydd ac Abertawe a’r ardaloedd cyfagos ar hyn o bryd. Dyma’r gymuned ethnig leiafrifol fwyaf yng Nghymru felly.

Mae rhyw 10-15 miliwn yn siarad Somalieg trwy’r byd i gyd. Mae hon yn iaith ag iddi draddodiad hir a chyfoethog o farddoniaeth a llenyddiaeth. Serch hynny, dim ond ym 1972 y daeth y Somalieg yn iaith swyddogol Somalia, a disodli’r ieithoedd trefedigaethol, Saesneg ac Eidaleg, ym maes llywodraeth ac addysg.

Grandewch ar Faisal Mohamed Hashi yn sôn am ei gefndir Somalieg ei iaith yng Nghasnewydd, Gwent. Morwr oedd ei dad a ddaeth i Gymru gyda Llynges Fasnachol Prydain.

My name is...

Faisal Mohamed Hashi yn cyflwyno'i hun yn Somalieg.

Background

Faisal Mohamed Hashi yn siarad am ei gefndir Somalieg ei iaith yng Nghasnewydd.

Cysylltiedig