Llydaweg

« Nôl

Images

Llydaweg

Iaith Geltaidd yw’r Llydaweg ac mae’n perthyn yn agos i’r Gernyweg a’r Gymraeg, er na fyddai siaradwr Cymraeg yn gallu deall siaradwr Llydaweg. Mae rhyw 365,000 o siaradwyr Llydaweg, gyda’r rhan fwyaf o’r rhain yn byw yn Llydaw, ar arfordir gogledd-orllewinol Ffrainc. Nid oes statws swyddogol i’r iaith.  Rhwng 1880 a 1951 gwaherddid yr iaith yn yr ysgolion ac roedd plant yn cael eu cosbi am siarad Llydaweg. Er 1951, mae’r gyfraith wedi caniatáu dysgu iaith a diwylliant Llydaw am ychydig oriau’r wythnos. Mae yna hefyd ambell i ddarllediad radio yn y Llydaweg ac awr o raglen deledu yr wythnos.

 

Gwrandewch ar Pascal Lafargue sy'n hanu'n wreiddiol o Rennes yn Llydaw. Gan nad oes Llydaweg i'w chlywed yn Rennes bellach, fe ddysgodd Pascal ei hun sut i siarad yr iaith ac fe aeth ymlaen i'w hastudio yn y Brifysgol. Ei fwriad oedd adennill ei dreftadaeth ddiwylliannol a gallu sgwrsio gyda'r siaradwyr Llydaweg sy'n dal i fyw yn ardaloedd gwledig Llydaw. Mae e bellach yn byw a gweithio yng Nghaerdydd, wedi dysgu Cymraeg, ac yn magu ei fab i fod yn Gymro Cymraeg.

My name is...

Background

Cysylltiedig