Gwjarati

« Nôl

Images

Gwjarati

Mae Gwjarati yn un o bymtheg iaith swyddogol India ac yn iaith swyddogol talaith Gwjarat yng ngogledd-ddwyrain y wlad. Amcangyfrifir bod 47 miliwn o bobl ledled y byd yn siarad yr iaith. Hon oedd iaith gyntaf Mahatma Gandhi ac mae iddi draddodiad llenyddol sy’n dyddio’n ôl i’r ddegfed ganrif. Mae yna lawer o siaradwyr Gwjarati yn y DU, gyda’r prif gymunedau yng Nghanolbarth Lloegr, trefi diwydiant defnydd gogledd Lloegr a Llundain Fwyaf. Daeth rhai yn syth o India yn y 1950au a’r 1960au, ond daeth llawer i’r DU trwy Ddwyrain Affrica, yn arbennig wedi i’r aelodau hynny o’r boblogaeth oedd yn hanu o Ddeheubarth Asia gael eu gyrru o Wganda ym 1972. Gwyddom bod disgyblion sy’n siarad Gwjarati mewn ysgolion yng Nghaerdydd, Sir Gaerfyrddin, Merthyr, Abertawe/Castell-nedd Port Talbot, Torfaen a Bro Morgannwg.

Gwrandewch ar Dinesh Patel yn siarad am ei gefndir ieithyddol tra diddorol. Fe'i ganed yng Nghenia a'i fagu i siarad Gujerati, HIndi a Swahili. Dysgodd Saesneg yn yr ysgol. Wedi graddio mewn prifysgol yn Lloegr yn nechrau'r 1970au, fe gafodd waith yng Nghaernarfon lle gwrddodd â merch leol a'i phriodi. Cymraeg yw iaith ei gartref bellach, ac fe glywir ôl iaith y Cofi yn gryf ar ei acen.

Background

Cysylltiedig