Bengaleg

« Nôl

Images

Bengaleg

Mae tua 400,000 o siaradwyr Bengaleg yn y Deyrnas Unedig, a chyfanswm o 230 miliwn dros y byd i gyd. Siaredir yr iaith gan 100 miliwn o bobl ym Mangladesh a thros 70 miliwn yn India. Yng Nghymru, cofnodwyd bod disgyblion Bengaleg eu hiaith mewn ysgolion yng Nghaerdydd, sir Gaerfyrddin, Conwy/sir Ddinbych, Merthyr Tudful, Casnewydd, Abertawe/Castell-nedd/Port Talbot, Torfaen, Bro Morgannwg a Wrecsam. Yn ddiweddar, mae Caerdydd wedi gweld cynnydd sydyn yn nifer y gymuned Bangladeshi, sydd erbyn hyn gymaint â chwarter y boblogaeth Asiaidd yn y ddinas.

 

Pan ffurfiwyd Pacistan ym 1947, Urdu oedd yr unig iaith swyddogol serch y ffaith fod mwy o Fengaleg yn cael ei siarad yn nwyrain y wlad. Bu gwrthdystiadau ffyrnig a threisgar cyn i Fengaleg gael ei chydnabod fel iaith swyddogol. Daeth Dwyrain Pacistan yn wlad annibynnol ym 1971. Newidwyd ei henw i Fangladesh a gwnaed Bengaleg yn iaith swyddogol i’r wlad newydd.

 

Yn Sylhet, ardal yng ngogledd-orllewin Bangladesh, mae gwreiddiau y mwyafrif o bobl o dras Bangladeshi sy'n byw ym Mhrydain. Maent yn siarad Sylheti, sef tafodiaith sy’n wahanol iawn i Fengaleg safonol. Mae gan ardal Sylhet gysylltiadau hir iawn â’r Deyrnas Unedig oherwydd y fasnach de a jiwt. Mae’r gymuned Fengaleg ym Mhrydain yn dyddio’n ôl i’r 1870au, ond roedd uchafbwynt y mewnfudo yn yr 1960au a’r 1970au.

 

Gwrandewch ar Sirajul Islam yn sôn - yn Gymraeg - am ei gefndir ieithyddol a sut y bu rhaid iddo ddysgu Bengaleg safonol, Wrdw a Saesneg yn ogystal â Saesneg er mwyn dod ymlaen yn y byd. Daeth i Gymru o Fangladesh ym 1963. Wedi treulio blynyddoedd lawer yn rhedeg bwyty yn Abertawe, mae Islam bellach yn gwneud gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

My name is...

Background

Cysylltiedig