Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Amodau a thelerau

Mae cronfa ddata Radiocarbon Cymru a'r Gororau yn cael ei darparu o dan delerau Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Licence. Yn gryno, mae'r drwydded hon yn caniatáu i chi:

Ar yr amod eich bod chi'n:

Gwarant:

Darperir y gronfa ddata hon heb warant. Mae'n deillio o gronfa ddata a gynlluniwyd i'w defnyddio'n fewnol ac sydd ar gael yma ar ffurf sydd wedi'i dilysu'n rhannol. Ni ddylid dibynnu ar unrhyw wybodaeth sydd ynddi heb yn gyntaf adolygu cynnwys y cyfeirnod yn y llyfryddiaeth a ddyfynnir ym mhob cofnod o'r gronfa ddata.

Dylid nodi hefyd y gall dehongli dyddiadau radiocarbon fod yn broses gymhleth. Dylai'r defnyddiwr feddu ar wybodaeth dda am ddamcaniaeth ac ymarfer dyddio radiocarbon a dadansoddi cyn defnyddio'r gronfa ddata hon.