Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau >

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Plasty a Thirwedd Colledig: Margam tua 1700

Adeiladau domestig abaty Sistersaidd Margam oedd man cychwyn datblygu Plasty Margam yn yr unfed a'r ail ganrif ar bymtheg. Hwn oedd plasty mwyaf a phwysicaf Morgannwg, a chafodd ei ddymchwel tua 1790. Mae'r tiroedd o'i amgylch hefyd wedi newid yn ddirfawr dros y tri chan mlynedd diwethaf.

Mae golygfeydd oddi uchod fel hyn yn nodweddiadol o'r peintio topograffigol a oedd i'w weld ym Mhrydain tua 1700. Er yn naïf, maent yn llawn manylion a digwyddiadau

Dewiswch baentiad i'w archwilio

[delwedd: Plasty Margam, Morgannwg, tua'r Dde]

Plasty Margam, Morgannwg, tua'r Dde

[delwedd: Plasty Margam, Morgannwg, tua'r Gogledd]

Plasty Margam, Morgannwg, tua'r Gogledd

Related