Darluniau Peter Plake ar gyfer Under Milk Wood gan Dylan Thomas

Hyd 16th Mawrth 2014. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Darluniau Syr Peter Blake o Under Milk Wood (1953). Dyma benllanw project 25 mlynedd gan yr artist gyda’r gwaith yn cael ei arddangos am y tro cyntaf erioed.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys portreadau pensil o bob cymeriad, lluniau dyfrlliw o’r golygfeydd breuddwydiola phaentiadau a collages o olygfeydd a lleoliadau ym mhentref dychmygol Llareggub.

Cliciwch ar y mân-luniau isod i bori trwy ddetholiad o'r darluniau

Darluniau Blake ar gyfer drama radio y bardd o Dalacharn yw un o’i brojectau parhaus hiraf a mwyaf, ac mae wedi, ac yn parhau i ddarlunio pob cymeriad, breuddwyd, golygfa a lleoliad o Under Milk Wood.

Collage © Syr Peter Blake

Collage
© Syr Peter Blake

Captain Cat © Syr Peter Blake

Captain Cat
© Syr Peter Blake

Ag yntau’n edmygwyr mawr o waith Dylan Thomas mae’r ddrama radio wedi mynd â bryd Syr Peter Blake ers blynyddoedd, ac mae’n cofio’r tro cyntaf iddo ei chlywed tra yn y Coleg Brenhinol.

Mae portreadau mewn pensil du a gwyn ar bapur arlliwiedig, lluniau dyfrlliw o olygfeydd breuddwydiol y ddrama, darluniau ‘naratif a lleoliadol’ mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys collage, a ffotograffau a dynnwyd gan Blake ei hun yn Nhalacharn yn y 1970au.

Daeth Peter Blake yn enwog fel un o ffigurau blaenllaw’r mudiad Celf Bop ddiwedd y 1950au ac yn ei baentiadau cynnar byddai’n defnyddio delweddau o fyd hysbysebu, neuaddau cyngerdd, adloniant a reslo, ac yn aml yn defnyddio collage. Trwy gydol ei yrfa mae'r artist wedi ymwneud â diwylliant poblogaidd, yn enwedig y diwydiant cerddoriaeth.

Mae'r arddangosfa'n ddathliad ac archwiliad o waith mwyaf hirhoedlog Dylan Thomas, ac yn blatfform i ddigwyddiadau eraill gan gynnwys darlith gyda'r nos arbennig, perfformiad a rhaglen o weithgareddau addysg ar gyfer grwpiau addysg ffurfiol.

Caiff yr arddangosfa hefyd ei dangos yn Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro rhwng 17 Mai a 23 Medi 2014.

Rhan o Dylan Thomas 100 (DT100), sef blwyddyn o ddathlu can mlynedd ers genedigaeth Dylan Thomas.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.