Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy

Celf Cymru Gyfan

Amgueddfa Cymru

[delwedd: Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe]

Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe

[delwedd: Castell Bodelwyddan]

Castell Bodelwyddan

[delwedd: Oriel Mostyn, Llandudno]

Oriel Mostyn, Llandudno

[delwedd: Canolfan Grefft Rhuthun]

Canolfan Grefft Rhuthun

Lansiwyd Celf Cymru Gyfan, cynllun partneriaeth celf weledol Amgueddfa Cymru, ym mis Rhagfyr 2004, ac fe’i noddir trwy haelioni Sefydliad Esmée Fairbairn.

Fe’i ddatblygwyd er mwyn ehangu mynediad at y casgliadau celf cenedlaethol ac mae’n cydredeg â chynllun Cyfoeth Cymru Gyfan.

Hyd yn hyn, mae Celf Cymru Gyfan wedi hwyluso 19 o brojectau; wedi galluogi 10 comisiwn a chyfnod preswyl newydd i artistiaid; ac wedi rhoi benthyg dros 400 o wrthrychau celf ar draws Cymru.

Drwy gynllun Celf Cymru Gyfan, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda’r canlynol: