Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

38 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Disgyblion lleol yn meddiannu’r Amgueddfa

Ar ddydd Llun 18 Tachwedd, bydd disgyblion lleol Ysgol Gynradd Clwyd yn Abertawe yn cyfnewid eu gwerslyfrau am wrthrychau hanesyddol, wrth iddyn nhw feddiannu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

» Mwy

Gwyddoniaeth a Gwrachod yn y Glannau dros Hanner Tymor!

Gyda gwyliau hanner tymor ar y gorwel, bydd digon i ddiddanu’r teulu cyfan yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

» Mwy

Gwobr Dewi Sant yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi galw ar bobl o bob cwr o Gymru i enwebu rhywun sydd, yn eu barn nhw, yn haeddu cydnabyddiaeth am eu llwyddiannau eithriadol wrth i'r broses enwebu ar gyfer y system wobrau newydd agor.

» Mwy

Mae’n swyddogol – dros 2,000,000 wedi ymweld â’r Glannau

Y penwythnos diwethaf (Sadwrn 31 Awst a Sul 1 Medi 2013), llwyddodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i gyrraedd nod 2 filiwn o ymweliadau, dim ond wyth mlynedd ar ôl agor ei drysau am y tro cyntaf ym mis Hydref 2005.

» Mwy

Penwythnos Trenau Bach - Galw yn y Glannau

Bydd digon o godi stem yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau y penwythnos hwn wrth i’r Penwythnos Trenau Bach gael ei gynnal rhwng 11am a 4pm ar ddydd Sadwrn 31 Awst a dydd Sul 1 Medi.

» Mwy

WORKTOWN - lluniadau gan Falcon Hildred

Tirluniau diwydiannol "Unigryw" yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Lechi Cymru                         22.7.2013 – 6.1.2014

» Mwy