Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

45 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am 10.30am-12.30pm ar ddydd Iau 4 Hydref 2012.

» Mwy

Amgueddfa Cymru yn cyhoeddi apwyntiad cyfarwyddwraig newydd

Mae Ms Janice Lane wedi ymuno ag Amgueddfa Cymru y mis hwn fel Cyfarwyddwraig newydd â chyfrifoldeb dros addysg, arddangosfeydd a chyfryngau newydd.

» Mwy

ARTES MUNDI 5 - ARDDANGOSFA A GWOBR RHYNGWLADOL CYMRU 2012-2013

Arddangosfa: 6 Hydref 2012 – 13 Ionawr 2013 yn Amgueddfa Gelf Genedlaethol Cymru                                                                                                        

Dyfarnu gwobr: 29 Tachwedd 2012

Mae Artes Mundi 5 yn falch i gyhoeddi manylion pellach am arddangosfa 2012, gan gynnwys gweithiau newydd a grëwyd yn arbennig ar gyfer rhifyn eleni gan artistiaid y rhestr fer Miriam Bäckström, Tania Bruguera, Darius Mikšys a Apolonija Šušterši?, yn ogystalag ystod o weithiau ychwanegol gan artistiaid y rhestr fer Phil Collins, Sheela Gowda a Teresa Margolles. Bydd Artes Mundi 5 hefyd yn cynnwys rhaglen gref o berfformiadau gan artistiaid a digwyddiadau cyfranogol sy’n cynrychioli ffocws pwysig newydd ar gyfer arddangosfa a gwobr eleni.

» Mwy

Taflu goleuni newydd ar baentiadau Turner yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mewn arddangosfa newydd sy’n agor ar ddydd Mawrth 25 Medi 2012 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, bydd cyfle i weld y saith paentiad olew gan un o artistiaid mwyaf enwog Prydain, J. M. W. Turner (1775-1851), sydd yng nghasgliad Amgueddfa Cymru gyda’i gilydd.

» Mwy

Sain Ffagan yn lansio apêl am atgofion o un o dafarnau enwocaf Caerdydd

» Mwy

Digwyddiad cenedlaethol Come Draw with Me! yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rhwng 6pm a 8.30pm ar 8 Tachwedd, bydd cyfle i ymuno â phum artist enwog ar gyfer digwyddiad arlunio unigryw yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Ymunwch â Brendan Stuart Burns, Laura Ford, Marega Palser, Stephen West a Sue Williams am noson arbennig yn orielau Celf Argraffiadol a Modern Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Pris y tocyn yw £25, gan gynnwys deunyddiau a lluniaeth.

» Mwy