Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

45 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mathew Prichard yn derbyn Medal Tywysog Cymru am Deyrngarwch

Teyrnged gan Amgueddfa Cymru:

» Mwy

TERESA MARGOLLES YW ENILLYDD GWOBR GELF RYNGWLADOL £40,000 ARTES MUNDI 5

Cyhoeddwyd enillydd gwobr Artes Mundi 5 mewn seremoni gyda’r nos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. O restr fer o 7, dewiswyd Teresa Margolles fel enillydd y wobr gan banel o guraduron a chyfarwyddwyr rhyngwladol. Gwobr £40,000 Artes Mundi yw’r wobr ariannol fwyaf a ddyfernir ar gyfer y celfyddydau yn y DU ac mae’n un o’r pwysicaf yn y byd. Mae 30,000 o ymwelwyr eisoes wedi ymweld â’r arddangosfa ers ei hagor ym mis Hydref.

» Mwy

Dyngarwyr yn rhoi casgliad celf fodern a chyfoes i Amgueddfa Cymru

Mae’n bleser gan y Gymdeithas Celf Gyfoes gyhoeddi un o’r rhoddion dyngarol pwysicaf mewn 100 mlynedd o fodolaeth y gymdeithas, rhodd fydd yn cyfoethogi casgliadau cyhoeddus ledled y DU am genedlaethau i ddod.

» Mwy

Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ymhlith 5 hoff amgueddfa'r Deyrnas Unedig.

Mae dwy o amgueddfeydd cenedlaethol y brifddinas – Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – wedi derbyn y statws ‘Recommended Provider’ yn rhifyn Tachwedd o’r cylchgrawn defnyddwyr Which?.

» Mwy

Arddangosfa Prehistoric Autopsy y BBC ar daith yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Yn dilyn y gyfres boblogaidd a gyflwynwyd gan yr Athro Alice Roberts a Dr George McGavin ar y BBC, Prehistoric Autopsy, bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn llwyfannu arddangosfa ryngweithiol addysgol y BBC. Cynhelir yr arddangosfa, sy’n ategu’r gyfres, ar 8-11 Tachwedd ym Mhrif Neuadd yr Amgueddfa.

» Mwy

Darganfod sgerbwd yn Llanbedrgoch, Ynys Fôn yn taflu rhagor o oleuni ar y Llychlynwyr yng Nghymru

Mae gwaith cloddio diweddar gan archaeolegwyr Amgueddfa Cymru mewn anheddiad o oes y Llychlynwyr yn Llanbedrgoch ar ochr ddwyreiniol Ynys Môn, wedi taflu goleuni pwysig newydd ar effaith diwylliannau Eingl-Sacsonaidd a Llychlynnaidd yn ardal Môr Iwerddon.

» Mwy