Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

76 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Brigwrn Capel Garmon bellach yn drysor parhaol yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Cymru’n diogelu un o weithiau hynafol pwysicaf Cymru

» Mwy

Darganfyddiad daearegol newydd yn arwain y ffordd i ddysgu mwy am gludo cerrig Côr y Cewri

Mae papur newydd a gyhoeddwyd yn Archaeology in Wales gan Dr Rob Ixer o Brifysgol Caerl?r a Dr Richard Bevins o Amgueddfa Cymru yn cadarnhau, am y tro cyntaf, union darddiad rhai o naddion rhyolit Côr y Cewri. Gall y gwaith hwn arwain at atebion diddorol i gwestiwn pwysig: sut y cludwyd cerrig o Sir Benfro i Gôr y Cewri?

» Mwy

Cystadleuaeth Cardiau Mencap Cymru yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

» Mwy

Arddangosfa Cardiau Nadolig boblogaidd yn Amgueddfa'r ddinas

Mae cardiau Nadolig wedi bywiogi Amgueddfa Genedlaethol y Glannau drwy gyfrwng cyfres o gynlluniau arbennig gan dalentau creadigol Ysgol Pen-y-Bryn yn Abertawe.

» Mwy

Nadolig Rhufeinig Traddodiadol

Wnaethoch chi erioed feddwl pa draddodiadau fyddai’n cael eu harddel yng ngwyliau heuldro gaeaf y gorffennol? Bydd cyfle i fwynhau Nadoligau’r gorffennol yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion ar ddydd Sadwrn 10 Rhagfyr, o 11am i 4pm.

» Mwy

Cymru yn arwain llwyddiant mynediad am ddim i amgueddfeydd

Mae nifer yr ymwelwyr ag amgueddfeydd cenedlaethol Cymru’n dal i dyfu

» Mwy