Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

64 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trysorau celfyddyd y Genedl yn dod i Ruthun

Heddiw, yn Rhuthun, bydd Alun Pugh, y Gweinidog dros Ddiwylliant, yn lawnsio partneriaeth arloesol newydd i sicrhau bod trysorau celfyddyd Cymru yn fwy hygyrch drwy'r wlad.
» Mwy

GŴYL Y GOEDEN NADOLIG — 6–9pm 8–10 Rhagfyr 2004

100 Ffaith Hanesyddol am y Nadolig ddylech chi eu gwybod, ond bod eich pen yn rhy llawn o'r Nadolig i gofio!
» Mwy

Diwrnod o Hwyl y Nadolig

Yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd
11 Rhagfyr 2004
11.30am–4.30pm
» Mwy

AOCC YN CROESAWU DATGANIAD Y PRIF WEINIDOG AR DDYFODOL CYRFF CYHOEDDUS

Heddiw (30 Tachwedd 2004), croesawodd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru gyhoeddiad Llywodraeth Cynulliad Cymru ynglŷn â dyfodol trefniadau llywodraethu'r sefydliad.
» Mwy

Neges oddi wrth Jon Shortridge, yr Ysgrifennydd Parhaol, at staff y LCC ac at y bobl hynny sy'n gweithio dros Gyrff Cyhoeddus a

Neges oddi wrth Jon Shortridge, yr Ysgrifennydd Parhaol, at staff Llywodraeth Cynulliad Cymru ac at y bobl hynny sy'n gweithio dros Gyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad
» Mwy

Anrhydeddu casglwr celf amlwg o Gymru

I nodi ugain mlynedd ers marwolaeth Derek Williams, un o gasglwyr celf amlycaf Cymru, ac i ddathlu'r berthynas rhwng Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru ac Ymddiriedolaeth Derek Williams, comisiynwyd Luke Shepherd i wneud penddelw o Derek Williams.
» Mwy