Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Amgueddfa Wlân Cymru yn ennill gwobr Best Told Story

Mae Amgueddfa Wlân Cymru yn Dre-fach Felindre wrth ei bodd i dderbyn cymeradwyaeth Croeso Cymru.

Derbyniodd yr Amgueddfa, sydd wedi’i lleoli yn hen Felin Cambrian ym mhrydferthwch Dyffryn Teifi, wobr Best Told Story am ei llwyddiant yn cyfleu ei stori.

» Mwy

Darganfod Trysor yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Dyfarnu bod ceiniogau Rhufeinig a modrwyau canoloesol yn drysor

» Mwy

Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol

Darganfyddiadau archaeolegol gwych o bedwar ban byd – a’r sgrin fawr – i’w gweld mewn arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

» Mwy

Gweinidog y Swyddfa Gymreig, yr Arglwydd Bourne, yn ymweld â’r Glannau

Ddoe (dydd Iau 19 Tachwedd) ymwelodd Dirprwy Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, yr Arglwydd Bourne ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau tra’n ymweld ag Abertawe.

» Mwy

Amgueddfa Wlân Cymru yn mynd i ysbryd y Nadolig

Os ydych chi’n chwilio am anrhegion gwahanol eleni, cofiwch am Ffair Grefftau’r Nadolig yn Amgueddfa Wlân Cymru ar ddydd Sadwrn 28 Tachwedd.

» Mwy

Nadolig gwyrdd y Glannau

Mae cyfnod yr ŵyl ar y gorwel a bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, yn dathlu drwy droi’n wyrdd.

O 10am y penwythnos hwn (Sad 21 a Sul 22 Tachwedd) bydd Ffair Werdd, wedi’i threfnu gan Ganolfan yr Amgylchedd Abertawe, yn cael ei chynnal ym mhrif neuadd yr Amgueddfa.

» Mwy

Disgyblion lleol yn meddiannu’r Amgueddfa

Wythnos ddiwethaf (Iau 12 Tachwedd), cafodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ei meddiannu gan ddisgyblion lleol fel rhan o ddiwrnod cenedlaethol Kids in Museums.

» Mwy

Arddangosfa newydd ffrwydrol Ifor Davies yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Yr hydref hwn caiff arddangosfa fawr newydd gan un o artistiaid cyfoes blaenaf Cymru ei hagor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd Ffrwydrad Tawel: Ifor Davies a Dinistr Creadigol ar agor rhwng ddydd Sadwrn 14 Tachwedd ac 20 Mawrth 2016 yn canolbwyntio ar ddiddordeb parhaus Ifor yng ngrym creadigol dinistr ac yn cynnwys paentiadau, cerfluniau, perfformiadau a mwy gan gwmpasu gyrfa’r artist o’r 1940au hyd heddiw.

» Mwy

Amgueddfa Gymunedol newydd ar gyfer Ward Penderi

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe yn helpu grwpiau cymunedol i greu amgueddfa gymunedol eu hunain.

Drwy gydweithio ag amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys gwasanaeth Cymunedau’n Gyntaf Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Grŵp Gwalia, Llyfrgell Penlan, Archifau Cymreig Morgannwg a Kids in Museums, caiff amgueddfa ei chreu i adlewyrchu bywyd trigolion Ward Penderi.

» Mwy

Y Glannau yn y Gofod

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn anelu am y gofod y tymor hwn gydag arddangosfa newydd yn cynnwys planedau, sêr a roced 20 troedfedd!

» Mwy

Rhyfeddwch yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae amgueddfeydd ledled Cymru yn paratoi i ddathlu a hyrwyddo digwyddiad diwylliannol nodedig yng Nghymru, sef ail Ŵyl Amgueddfeydd Cymru rhwng 24 Hydref a 1 Tachwedd.

Fe fydd dros 100 o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd ar gael i’r teulu oll, o hwylnosau, sgyrsiau, teithiau cerdded, helfeydd a sesiynau trin a thrafod i gloddio archeolegol, ailactio, gwisgo gwahanol ddillad, te parti a gweithgareddau yn seiliedig ar Nos Galan.

» Mwy

Y Gofod ag Ysbrydion ar y Glannau dros y gwyliau!

Mae hi’n hanner tymor ac mae digon i ddiddanu’r teulu cyfan yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

» Mwy

Rhyfeddwch yn Amgueddfa Wlân Cymru

Mae amgueddfeydd ledled Cymru yn paratoi i ddathlu a hyrwyddo digwyddiad diwylliannol nodedig yng Nghymru, sef ail Ŵyl Amgueddfeydd Cymru rhwng 24 Hydref a 1 Tachwedd.

» Mwy

Dirprwy Weinidog yn helpu i ddathlu’r 10

Daeth y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau heddiw (dydd Mercher 14 Hydref) i ddathlu pen-blwydd yr Amgueddfa yn 10 oed.

» Mwy

Pen-blwydd Hapus i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn 10 oed!

Ar ddydd Sadwrn 17 Hydref, a dros ddwy filiwn a hanner o ymwelwyr yn ddiweddarach, bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn dathlu’i phen-blwydd yn 10 oed.

» Mwy

Sgwrs gyda’r awdur Iain Sinclair yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ar gyfer ei lyfr newydd, dychwelyd i fro ei febyd yng Ngŵyr wna Iain Sinclair, awdur Downriver, Lights Out for the Territory a Rodinsky’s Room. Tra’n ysgrifennu Black Apples of Gower fe ddarganfu’r ardal o’r newydd drwy farddoniaeth Dylan Thomas a Vernon Watkins, a chelf Ceri Richards. Ym mis Hydref bydd yr awdur o Gymru yn trafod ei lyfr mewn digwyddiad am ddim yn Narlithfa Reardon Smith yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Llun 19 Hydref am 6.30pm (drysau’n agor am 6pm).

» Mwy

Arddangosfa o gasgliad Amgueddfa Cymru o ddarluniau John Piper yn agor yng ngogledd Cymru

Bydd casgliad hynod o olygfeydd o Eryri gan yr artist John Piper, un o artistiaid mwyaf amryddawn Prydain yn yr 20fed ganrif, yn teithio i ogledd Cymru am y tro cyntaf. Bydd yr arddangosfa, Mynyddoedd Cymru, sy’n cynnwys tirluniau gwych o’r gogledd, i’w gweld yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog ger Pwllheli, o 11 Hydref tan 13 Rhagfyr 2015. Bydd y casgliad hefyd i’w weld yn Oriel Ynys Môn y flwyddyn nesaf (13 Chwefror i 19 Mehefin 2016).

» Mwy

» Archif Newyddion