Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Ydych chi’n cofio Sefydliad y Gweithwyr Oakdale?

Symudwyd Sefydliad y Gweithwyr Oakdale i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ym 1989, ac ers hynny mae wedi dod yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd yr Amgueddfa. Nawr, mae staff Sain Ffagan am glywed eich straeon am y ‘Stiwt mewn digwyddiad arbennig yng Nghanolfan Gymunedol Oakdale, am 2pm ar ddydd Mercher 18 Mai.

» Mwy

I’r Gad yn Sain Ffagan dros Ŵyl y Banc

Yn 2016 gall ymwelwyr â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru brofi eto fflach cleddyfau, bloedd byddinoedd a gwres y gynnau mewn digwyddiad hanes byw unigryw dros ŵyl y banc. Ymunwch â ni ar 28 a 29 Mai ar gyfer ‘Y Frwydr’ pan fyddwn yn ail-greu’r hanes gyda chymorth Cymdeithas Rhyfel Cartref Lloegr.

» Mwy

Artist yn chwarae’i ran yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae ardal chwarae awyr agored ddyfeisgar ac unigryw wrthi’n cael ei dylunio ar gyfer Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

» Mwy

Datganiad gan Amgueddfa Cymru ynglŷn â gweithredu diwydiannol

Mae gweithredu diwydiannol gan Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) yn effeithio ar nifer o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd. Mae PCS yn anghytuno â newidiadau arfaethedig i lwfansau am weithio ar benwythnosau.

» Mwy

Dangos casgliad cerameg pwysig yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bydd casgliad pwysig o gerameg o’r 20fed ganrif yn cael ei ddangos yn Amgueddfa Genedlaetholo Caerdydd o ddydd Mawrth 10 Mai. Daeth y casgliad i law Ymddiriedolaeth Derek Williams fel rhan o gymynrodd Anita Besson, fu farw yn Hydref 2015, ac maent yn ei fenthyg i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

» Mwy

Amgueddfa Wlân Cymru yn joio Byw yn y Wlad

Galwch draw i fwynhau’r bywyd braf dros y penwythnos (Sadwrn 14 Mai 10am-3pm) yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-Fach, Felindre.

» Mwy

‘Uffern Rhyfel!’: Brwydr Coed Mametz a’r Celfyddydau

Arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

» Mwy

Celfyddyd newydd yn glanio yn y Glannau

Mae Creiriau: Cymru Ffotosfferig i’w weld nawr yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

» Mwy

Project ysgolion llwyddiannus yn dod â Miss Bogie i’r Glannau

Pleser Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yw agor arddangosiad newydd yn Oriel Cyflawnwyr Cymru.

» Mwy

Antur yn Amgueddfa Wlân Cymru

Roedd hi’n ddiwrnod prysur yn Amgueddfa Wlân Cymru ar ddydd Sadwrn 2 Ebrill wrth i ni ddathlu Blwyddyn Antur Cymru.

 

» Mwy

Campwaith Rembrandt i’w arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

O heddiw (5 Ebrill 2016), bydd portread Rembrandt van Rijn o Catrina Hooghsaet (1607-1685) i’w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am dair mlynedd.

» Mwy

Campwaith Rembrandt i’w arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

O heddiw (5 Ebrill 2016), bydd portread Rembrandt van Rijn o Catrina Hooghsaet (1607-1685) i’w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am dair mlynedd.

» Mwy

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn derbyn cyfran o £11.5 miliwn o dâl gwerthu bagiau plastig

Pleser yw cyhoeddi ein bod wedi derbyn £10,000 gan fenter Bags of Help Tesco.

» Mwy

Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas yn ymgartrefu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Yn ddiweddar mae disgyblion dosbarth derbyn yn Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas, Abertawe wedi bod yn darganfod rhyfeddodau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau fel rhan o broject arloesol cenedlaethol gan Goleg y Brenin Llundain.

Treuliodd y disgyblion 4 a 5 oed y tymor diwethaf (ers 22 Chwefror) yn mwynhau gweithgareddau addysgiadol yn yr amgueddfa ger y lli, a bydd ail grŵp yn cymryd rhan o fis Mai.

Fel rhan o My Primary School is at the Museum mae’r disgyblion yn treulio eu diwrnod ysgol yn yr Amgueddfa. Wrth gael gwersi, cinio ac egwyl yn yr adeilad maen nhw’n cael profiad sy’n wahanol i ymweliad achlysurol.

» Mwy

» Archif Newyddion