Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Chwaraewyr y People’s Postcode Lottery yn cynyddu eu cefnogaeth i Amgueddfa Cymru gyda £25,000 ychwanegol

Pleser Amgueddfa Cymru yw cyhoeddi bod chwaraewyr y People’s Postcode Lottery wedi dyfarnu £1.425 miliwn yn ychwanegol dros yr hirdymor i’w helusennau dewisedig. Mae Amgueddfa Cymru ymhlith 57 elusen fydd yn derbyn £25,000 yn ychwanegol gan chwaraewyr y loteri.

» Mwy

Chwaraewyr y People’s Postcode Lottery yn cynyddu eu cefnogaeth i Amgueddfa Cymru gyda £25,000 ychwanegol

Pleser Amgueddfa Cymru yw cyhoeddi bod chwaraewyr y People’s Postcode Lottery wedi dyfarnu £1.425 miliwn yn ychwanegol dros yr hirdymor i’w helusennau dewisedig. Mae Amgueddfa Cymru ymhlith 57 elusen fydd yn derbyn £25,000 yn ychwanegol gan chwaraewyr y loteri.

» Mwy

Astronot Cyntaf Prydain yn difyrru’r dorf yn y Glannau

Bu’r gwyddonydd ac astronot Helen Sharman (OBE) yn difyrru’r dorf yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ddiweddar wrth roi sgwrs arbennig o ddiddorol am ei phrofiadau yn y gofod.

Roedd pob tocyn wedi’i werthu ar gyfer y digwyddiad ar ddydd Sadwrn 30 Ionawr, lle bu Helen yn rhannu rhai o’i straeon rhyfeddol.

» Mwy

Dathlu Blwyddyn y Mwnci yn y Glannau

Bydd hi’n flwyddyn newydd Tsieineaidd yn fuan, ac unwaith eto mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn rhoi help llaw i Ganolfan Cymuned Tsieineaidd Abertawe gyda’r dathliadau.

Blwyddyn y Mwnci fydd 2016/17, a bydd cyfle i ymwelwyr ymuno â’r dathliadau mewn diwrnod o gerddoriaeth, gweithdai a pherfformiadau i’r teulu cyfan ar ddydd Sul, 7 Chwefror o 11am–4.30m.

» Mwy

Enwi deinosor Cymreig newydd

Cyhoeddi papur yn rhoi enw a disgrifiad swyddogol i’r deinosor Jwrasig hynaf yn y DU

» Mwy

Enwi deinosor Cymreig newydd

Cyhoeddi papur yn rhoi enw a disgrifiad swyddogol i’r deinosor Jwrasig hynaf yn y DU

» Mwy

Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru yn denu twristiaid

 

Twristiaid sy’n ymweld â saith lleoliad Amgueddfa Cymru yn cynyddu 26%

 

 

 

» Mwy

Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru yn denu twristiaid

 

Twristiaid sy’n ymweld â saith lleoliad Amgueddfa Cymru yn cynyddu 26%

 

 

 

» Mwy

» Archif Newyddion