Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Gweithredu diwydiannol yn Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru

“Yn anffodus bydd rhai o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn cael eu heffeithio gan gyfres o streiciau gan Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) y penwythnos hwn. Maent yn streicio ynghylch dyfodol Taliadau Premiwm – taliadau ychwanegol i staff sy’n gweithio ar benwythnosau a Gwyliau Banc.

» Mwy

Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru yn cydweithio

Mae dau o brif sefydliadau Cymru wedi dod at ei gilydd i helpu i gynyddu effaith eu gwaith.

» Mwy

Pwy fydd fuddugol? Y Celtiaid neu’r Rhufeiniaid?

Chi fydd yn dewis yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

» Mwy

Darganfod Cymru gyda Phasbort Newydd i Blant

Cyrff treftadaeth Cymru yn cydweithio ar ymgyrch haf

» Mwy

Amgueddfa Cymru yn penodi Ceidwad Celf newydd

Mae’n bleser gan Amgueddfa Cymru gyhoeddi ei bod wedi penodi Andrew Renton yn Geidwad Celf. Bydd y cyn Bennaeth Celf Gymhwysol yn olynu Oliver Fairclough, sydd wedi ymddeol o’r Amgueddfa wedi 28 mlynedd o wasanaeth.

» Mwy

Ragnar Kjartansson gydag Amgueddfa Cymru ac Artes Mundi ar restr fer am wobr

Mae’r pedair amgueddfa a’r artistiaid o’u dewis sydd ar restr fer Gwobr Flynyddol Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes 2015 wedi eu cyhoeddi. Caiff y wobr ei chefnogi’n hael gan Sefydliad Sfumato. Ar y rhestr fer mae:

  • Pablo Helguera gyda’r Middlesbrough Institute of Modern Art

  • Ragnar Kjartansson gydag Amgueddfa Cymru ac Artes Mundi

  • Stephen Sutcliffe a Graham Eatough gyda The Whitworth, rhan o Brifysgol Manceinion, mewn partneriaeth â LUX

  • Katrina Palmer gydag Oriel Stanley & Audrey Burton, mewn cydweithrediad â Sefydliad Henry Moore

» Mwy

Allech CHI helpu i ofalu am ddeinosoriaid, campweithiau artistiaid mwya’r byd a phwll glo?

Deinosor cigysol 200 miliwn oed o Gymru; gwerth 500 mlynedd o baentiadau o safon rhyngwladol; crwban môr cefn lledr mwya’r byd; y casgliad mwyaf o emwaith a ganfuwyd unrhyw le yn Ewrop Rufeinig; craig a gasglwyd o’r lleuad gan griw Apollo 12, a phwll glo sy’n dal i weithio.

» Mwy

Cregynbysgod trofannol yn fygythiad i fywyd gwyllt Prydain

Mae arbenigwyr Amgueddfa Cymru yn rhybuddio y gall rhywogaethau deufalfog (fel  cregyn bylchog a wystrys) sydd wedi’u canfod ar arfordir Prydain ac Iwerddon yn ddiweddar gael effaith andwyol ar fywyd gwyllt morol.

» Mwy

Canfod trysor ger Bronington, Wrecsam

Datgan celc o aur ac arian o ddiwedd yr oesoedd canol yn drysor

» Mwy

Dan Gyfaredd Gwlân

Mae Amgueddfa Wlân Cymru, yng nghalon dyffryn Teifi, yn falch o groesawu arddangosfa newydd sbon – Dan Gyfaredd Gwlân – fydd i’w gweld tan 30 Mehefin.

» Mwy

Canfod deinosor Cymreig newydd ger Caerdydd

Arddangos y deinosor Jwrasig cigysol cyntaf i’w ganfod yng Nghymru yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

» Mwy

Cofnod Dyddiadur: Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Yng Ngwesty y Seiont Manor, Llanrug ger Caernarfon

10.45am-1pm, Dydd Iau 18 Mehefin 2015

» Mwy

» Archif Newyddion