Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy

Datganiadau i'r Wasg

Amgueddfa Cymru

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol mewn arddangosfa newydd

Mae project tair blynedd o ddogfennu, curadu a digideiddio detholiad o ffotograffau hanesyddol o gasgliadau cenedlaethol Cymru wedi esgor ar arddangosfa newydd Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol, sy’n agor ar ddydd Sadwrn 24 Ionawr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Roedd y project Delweddau Naturiol yn bosibl diolch i rodd o £600,000 gan Sefydliad Esmée Fairbairn yn 2011 a’r bwriad oedd digideiddio delweddau o bob math o ddisgyblaethau – daeareg, botaneg, hanes diwydiannol a chelf. Bydd hyd at 10,000 o luniau wedi cael eu digideiddio erbyn diwedd y project ym mis Ebrill 2015 a bydd detholiad o’r lluniau hyn yn cael eu cynnwys yn yr arddangosfa newydd.

» Mwy

Theaster Gates sy'n ennill Gwobr Artes Mundi 6

Mae’r artist cyfoes Theaster Gates o Chicago wedi ei ddewis o restr fer yn cynnwys 10 o brif artistiaid y byd fel enillydd prif wobr gelf gyfoes ryngwladol y DU, Artes Mundi 6.

» Mwy

Diwydiant Cymru yn y Rhyfel Byd Cyntaf yw canolbwynt Gwaith a Buddugoliaeth

 hithau’n gan mlynedd er dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf mae arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanesion y dynion a’r gwragedd fu’n gweithio yn y diwydiannau hanfodol, a’u cyfraniad at yr ymdrech ryfel.

» Mwy

Sadwrn Sêr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Wedi digwyddiadau poblogaidd yn y gorffennol, bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd unwaith eto yn cynnal diwrnod llawn hwyl o weithgareddau ac arddangosiadau arallfydol AM DDIM i’r teulu cyfan ar ddydd Sadwrn 10 Ionawr, 10am-4pm.

» Mwy

Nadolig Llawen Amgueddfa Cymru

Chwaraewyr y People’s Postcode Lottery yn dyfarnu £175,000 i Amgueddfa Cymru

» Mwy

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Dan Gyfaredd Gwydr

Ym mis Rhagfyr, bydd cyfle i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fwynhau arddangosfa newydd o waith y crefftwr gwydr o Ffrainc Maurice Marinot, un o arloeswyr y diwydiant a drodd grefft gwydr yn gelfyddyd. Bydd Maurice Marinot: Dan Gyfaredd Gwydr, ar agor o 20 Rhagfyr tan Fehefin 2015, yn dangos gwaith arloesol yr artist stiwdio a ddatglodd botensial gwydr fel cyfrwng.

 

» Mwy

Rhagfyr y Rhufeiniaid

Ddechrau Rhagfyr bydd pobl yn taflu eu hunain i ddathliadau’r Nadolig, ond wyddech chi bod Gan y Rhufeiniaid arferion a thraddodiadau tebyg iawn i ni ar ddiwedd blwyddyn?

» Mwy

Ymarfer i’r ymennydd yng Nghwis Nadolig y Glannau

Oes gennych chi wybodaeth gyffredinol dda? Galwch draw i gystadlu yng Nghwis Nadolig gwahanol Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar ddydd Iau 11 Rhagfyr am 7pm.

» Mwy

Dechrau Hwyl yr Ŵyl ar y Glannau!

Ymunwch â ni’r penwythnos hwn pan fydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn fôr o grefftau a charolau, ac yn croesawu Siôn Corn a pengwiniaid animatronig anhygoel!

» Mwy

» Archif Newyddion