Datganiadau i'r Wasg

Amgueddfa Cymru

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Amgueddfa Cymru yn caffael gweithiau Frank Auerbach o gasgliad Lucian Freud

Pleser yw cyhoeddi bod dau baentiad gan Frank Auerbach wedi cael cartref parhaol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Derbyniwyd y gweithiau yn lle treth etifeddiant gan ystâd yr artist byd-enwog Lucian Freud, a fu farw yn 2011, a’u rhoi yn barhaol i Amgueddfa Cymru.

» Mwy

Canfod Trysor ar Ynys Môn

Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd a ganfuwyd yng nghymuned Cwm Cadnant yn drysor

Ddoe (25 Chwefror 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Gogledd Orllewin Cymru bod celc o bedwar arteffact aur a chopr y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.

» Mwy

Dathlu diwylliant Cymru ar y Glannau

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar dân i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi dros y penwythnos gydag amrywiaeth o gerddoriaeth a chrefftau, cennin Pedr a dreigiau.

» Mwy

Casgliad y Werin Cymru yn ymuno â chymuned dot.cymru

Casgliad y Werin Cymru yw’r sefydliad diweddaraf i symud ei wefan i’r parthau newydd .cymru / .wales.

» Mwy

Dangos Ffilm newydd am Arian yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cafodd gwaith caled ac ymroddiad disgyblion o dair ysgol leol ei arddangos yn ddiweddar (dydd Mercher 11 Chwefror) mewn seremoni wobrwyo arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

» Mwy

Artes Mundi yn cyhoeddi rhaglen digwyddiadau’r wythnos gloi

Mae Artes Mundi 6 wedi cyhoeddi diweddglo cyffrous i arddangosfa bresennol y wobr gyda rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer y penwythnos cloi 20 – 22Chwefror 2015.

Bydd y digwyddiadau yn cyrraedd eu hanterth gyda pherfformiad gan un o artistiaid rhestr fer Artes Mundi 6, Carlos Bunga, a fydd yn dychwelyd i Amgueddfa Cymru Caerdydd ar 22 Chwefror.

» Mwy

Dewch i brofi’ch gwybodaeth mewn Noson Gwis Sant Ffolant

Sut mae’ch gwybodaeth gyffredinol? Beth am ei brofi yn Noson Gwis Sant Ffolant Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar nos Sadwrn 14 Chwefror am 7pm.

» Mwy

Creu calon helyg hardd i’ch cariad

Beth am dreulio dydd San Ffolant eleni yn gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol? Dewch i Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion ar gyfer Gweithdy Cylchau a Chalonnau Helyg ar 14 Chwefror, 2-4pm. (£15 y pen, archebwch ymlaen llaw, nifer cyfyngedig o lefydd).

» Mwy

Arddangosfeydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, 2015

Daw’r flwyddyn newydd â gwledd o arddangosfeydd newydd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gan gynnig amrywiaeth eang o arddangosfeydd dros dro yn ymdrin â natur, ffotograffiaeth, gwaith gwydr a cherameg. Bydd modd i ymwelwyr o bob oed ddysgu am yr arbenigedd technegol y tu ôl i’r gweithiau, all gael eu gwerthfawrogi am y grefft ac fel darnau o gelf.

» Mwy

Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol mewn arddangosfa newydd

Mae project tair blynedd o ddogfennu, curadu a digideiddio detholiad o ffotograffau hanesyddol o gasgliadau cenedlaethol Cymru wedi esgor ar arddangosfa newydd Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol, sy’n agor ar ddydd Sadwrn 24 Ionawr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Roedd y project Delweddau Naturiol yn bosibl diolch i rodd o £600,000 gan Sefydliad Esmée Fairbairn yn 2011 a’r bwriad oedd digideiddio delweddau o bob math o ddisgyblaethau – daeareg, botaneg, hanes diwydiannol a chelf. Bydd hyd at 10,000 o luniau wedi cael eu digideiddio erbyn diwedd y project ym mis Ebrill 2015 a bydd detholiad o’r lluniau hyn yn cael eu cynnwys yn yr arddangosfa newydd.

» Mwy

Theaster Gates sy'n ennill Gwobr Artes Mundi 6

Mae’r artist cyfoes Theaster Gates o Chicago wedi ei ddewis o restr fer yn cynnwys 10 o brif artistiaid y byd fel enillydd prif wobr gelf gyfoes ryngwladol y DU, Artes Mundi 6.

» Mwy

Diwydiant Cymru yn y Rhyfel Byd Cyntaf yw canolbwynt Gwaith a Buddugoliaeth

 hithau’n gan mlynedd er dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf mae arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanesion y dynion a’r gwragedd fu’n gweithio yn y diwydiannau hanfodol, a’u cyfraniad at yr ymdrech ryfel.

» Mwy

Sadwrn Sêr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Wedi digwyddiadau poblogaidd yn y gorffennol, bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd unwaith eto yn cynnal diwrnod llawn hwyl o weithgareddau ac arddangosiadau arallfydol AM DDIM i’r teulu cyfan ar ddydd Sadwrn 10 Ionawr, 10am-4pm.

» Mwy

» Archif Newyddion