Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Allech CHI helpu i ofalu am ddeinosoriaid, campweithiau artistiaid mwya’r byd a phwll glo?

Deinosor cigysol 200 miliwn oed o Gymru; gwerth 500 mlynedd o baentiadau o safon rhyngwladol; crwban môr cefn lledr mwya’r byd; y casgliad mwyaf o emwaith a ganfuwyd unrhyw le yn Ewrop Rufeinig; craig a gasglwyd o’r lleuad gan griw Apollo 12, a phwll glo sy’n dal i weithio.

» Mwy

Cregynbysgod trofannol yn fygythiad i fywyd gwyllt Prydain

Mae arbenigwyr Amgueddfa Cymru yn rhybuddio y gall rhywogaethau deufalfog (fel  cregyn bylchog a wystrys) sydd wedi’u canfod ar arfordir Prydain ac Iwerddon yn ddiweddar gael effaith andwyol ar fywyd gwyllt morol.

» Mwy

Canfod trysor ger Bronington, Wrecsam

Datgan celc o aur ac arian o ddiwedd yr oesoedd canol yn drysor

» Mwy

Dan Gyfaredd Gwlân

Mae Amgueddfa Wlân Cymru, yng nghalon dyffryn Teifi, yn falch o groesawu arddangosfa newydd sbon – Dan Gyfaredd Gwlân – fydd i’w gweld tan 30 Mehefin.

» Mwy

Canfod deinosor Cymreig newydd ger Caerdydd

Arddangos y deinosor Jwrasig cigysol cyntaf i’w ganfod yng Nghymru yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

» Mwy

Cofnod Dyddiadur: Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Yng Ngwesty y Seiont Manor, Llanrug ger Caernarfon

10.45am-1pm, Dydd Iau 18 Mehefin 2015

» Mwy

Rhaglen wirfoddoli Amgueddfa Cymru yn ennill clod

Gyda hithau heddiw (dydd Llun, 1 Mehefin 2015) yn ddechrau’r Wythnos Wirfoddoli, cyflwynwyd Gwobr ‘Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr’ i Amgueddfa Cymru am y cyfleon a gynnigir i wirfoddolwyr yn wyth safle’r Amgueddfa.

» Mwy

Cerddoriaeth werin ac anhrefn metal morol yn Amgueddfa’r Glannau dros hanner tymor

Bydd digon o hwyl i’r teulu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros hanner tymor.

» Mwy

Yn Eisiau: Eich hoff wrthrych

Amgueddfa Cymru yn annog ymwelwyr Eisteddfod yr Urdd Caerffili i helpu i greu Amgueddfa Dros-Dro   

» Mwy

Ffair ‘vintage’ a chanu gwerin yn Amgueddfa’r Glannau dros y penwythnos

Bydd cyfle i gamu’n ôl i’r 30au yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros y penwythnos (Sul 10 Mai) wrth i Drysorfa ‘Vintage’ a Gwaith Llaw Mis Mai gael ei chynnal am y trydydd gwaith.

» Mwy

Arddangosfa dirluniau Amgueddfa Cymru yn agor heddiw yn Pensylvannia

Bydd Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape yn agor yng Nghanolfan Gelf a Hanesyddol Frick

yn Pittsburgh, Pensylvannia

» Mwy

Helfa Lofrudd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae cannoedd o bobl wedi ymgynnull yn y Neuadd Fawr i weld arddangosfa ddiemwntau newydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae’r diemwnt mwyaf a’r harddaf yn y byd ar fin cael ei ddadorchuddio, ac mae’r cyffro’n llenwi’r awyr. Yna, allan o nunlle, daw sgrech annaearol i dorri’r awyrgylch... mae corff wedi cael ei ddarganfod yn yr Amgueddfa. Caiff pob drws ei gloi – mae’r llofrudd yn yr adeilad yn rhywle. Rhaid datrys y dirgelwch cyn iddo daro eto! All gwyddonwyr yr Amgueddfa addasu eu sgiliau i ddarganfod beth ddigwyddodd, a phwy oedd yn gyfrifol?

» Mwy

Oes gennych chi stori grêt am rygbi yr hoffech ei rhannu?

Mae llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd wedi ymuno ag Undeb Rygbi Cymru i gynnal cystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc i ddathlu rygbi yng Nghymru fel rhan o ddathliadau Cwpan Rygbi’r Byd sydd ar y ffordd.

» Mwy

» Archif Newyddion