Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Myfyriwr yn darganfod troed deinosor

Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Amgueddfa Cymru fod dau frawd wedi darganfod un o’r deinosoriaid Jwrasig cynharaf yn y byd ar draeth Larnog, ger Penarth yn ne Cymru. Yn gynharach y mis hwn, wrth iddo ymweld â’r un lleoliad er mwyn ymchwilio ar gyfer ei broject palaeontoleg, daeth myfyriwr o’r enw Sam Davies ar draws troed ffosiledig y deinosor hwn.

» Mwy

Arddangosfa newydd yn adrodd hanes y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia

Bydd cyfle i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, brofi stori ryfeddol yr ymfudwyr Cymreig cyntaf i Batagonia.

» Mwy

Canfod Trysor yn Sir y Fflint

Addurn arian o’r cyfnod Ôl-Ganoloesol o Gloddiau Tanlan yn drysor

» Mwy

Gwyddonydd y gofod yn ymweld â Chaerdydd i roi cyfrif uniongyrchol o daith hanesyddol Rosetta

Uwch-gynghorydd Gwyddonol yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd yn trafod 'y daith fwyaf cyffrous i archwilio'r gofod ers degawdau'

» Mwy

Datganiad i’r wasg gan Amgueddfa Cymru

“Mae trafodaethau Amgueddfa Cymru gydag Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) drwy ACAS ar ddyfodol y Taliadau Premiwm, ymysg materion eraill, yn parhau. Rydym yn dal yn gobeithio dod i gytundeb ar y mater hwn, felly siom oedd cael gwybod am fwriad PCS i barhau â’u gweithredu diwydiannol yn ystod y broses gymodi.

» Mwy

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cydweithio a Achub y Plant Cymru

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cydweithio ag Achub y Plant dros yr haf er mwyn trefnu diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan ar ddydd Iau 13 Awst. Rhwng 10am a 4pm bydd yr Amgueddfa’n llawn gweithgareddau di-ri i deuluoedd fydd yn cefnogi ac yn datblygu addysg yn y cartref a’r gymuned.

» Mwy

Gweithredu diwydiannol yn Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru

“Yn anffodus bydd rhai o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn cael eu heffeithio gan gyfres o streiciau gan Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) y penwythnos hwn. Maent yn streicio ynghylch dyfodol Taliadau Premiwm – taliadau ychwanegol i staff sy’n gweithio ar benwythnosau a Gwyliau Banc.

» Mwy

Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru yn cydweithio

Mae dau o brif sefydliadau Cymru wedi dod at ei gilydd i helpu i gynyddu effaith eu gwaith.

» Mwy

Pwy fydd fuddugol? Y Celtiaid neu’r Rhufeiniaid?

Chi fydd yn dewis yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

» Mwy

Darganfod Cymru gyda Phasbort Newydd i Blant

Cyrff treftadaeth Cymru yn cydweithio ar ymgyrch haf

» Mwy

Amgueddfa Cymru yn penodi Ceidwad Celf newydd

Mae’n bleser gan Amgueddfa Cymru gyhoeddi ei bod wedi penodi Andrew Renton yn Geidwad Celf. Bydd y cyn Bennaeth Celf Gymhwysol yn olynu Oliver Fairclough, sydd wedi ymddeol o’r Amgueddfa wedi 28 mlynedd o wasanaeth.

» Mwy

Ragnar Kjartansson gydag Amgueddfa Cymru ac Artes Mundi ar restr fer am wobr

Mae’r pedair amgueddfa a’r artistiaid o’u dewis sydd ar restr fer Gwobr Flynyddol Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes 2015 wedi eu cyhoeddi. Caiff y wobr ei chefnogi’n hael gan Sefydliad Sfumato. Ar y rhestr fer mae:

  • Pablo Helguera gyda’r Middlesbrough Institute of Modern Art

  • Ragnar Kjartansson gydag Amgueddfa Cymru ac Artes Mundi

  • Stephen Sutcliffe a Graham Eatough gyda The Whitworth, rhan o Brifysgol Manceinion, mewn partneriaeth â LUX

  • Katrina Palmer gydag Oriel Stanley & Audrey Burton, mewn cydweithrediad â Sefydliad Henry Moore

» Mwy

» Archif Newyddion