Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Cerddoriaeth werin ac anhrefn metal morol yn Amgueddfa’r Glannau dros hanner tymor

Bydd digon o hwyl i’r teulu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros hanner tymor.

» Mwy

Yn Eisiau: Eich hoff wrthrych

Amgueddfa Cymru yn annog ymwelwyr Eisteddfod yr Urdd Caerffili i helpu i greu Amgueddfa Dros-Dro   

» Mwy

Ffair ‘vintage’ a chanu gwerin yn Amgueddfa’r Glannau dros y penwythnos

Bydd cyfle i gamu’n ôl i’r 30au yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros y penwythnos (Sul 10 Mai) wrth i Drysorfa ‘Vintage’ a Gwaith Llaw Mis Mai gael ei chynnal am y trydydd gwaith.

» Mwy

Arddangosfa dirluniau Amgueddfa Cymru yn agor heddiw yn Pensylvannia

Bydd Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape yn agor yng Nghanolfan Gelf a Hanesyddol Frick

yn Pittsburgh, Pensylvannia

» Mwy

Helfa Lofrudd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae cannoedd o bobl wedi ymgynnull yn y Neuadd Fawr i weld arddangosfa ddiemwntau newydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae’r diemwnt mwyaf a’r harddaf yn y byd ar fin cael ei ddadorchuddio, ac mae’r cyffro’n llenwi’r awyr. Yna, allan o nunlle, daw sgrech annaearol i dorri’r awyrgylch... mae corff wedi cael ei ddarganfod yn yr Amgueddfa. Caiff pob drws ei gloi – mae’r llofrudd yn yr adeilad yn rhywle. Rhaid datrys y dirgelwch cyn iddo daro eto! All gwyddonwyr yr Amgueddfa addasu eu sgiliau i ddarganfod beth ddigwyddodd, a phwy oedd yn gyfrifol?

» Mwy

Oes gennych chi stori grêt am rygbi yr hoffech ei rhannu?

Mae llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd wedi ymuno ag Undeb Rygbi Cymru i gynnal cystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc i ddathlu rygbi yng Nghymru fel rhan o ddathliadau Cwpan Rygbi’r Byd sydd ar y ffordd.

» Mwy

Canfod Trysorau ger Caerdydd

Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd, y Canol Oesoedd a chyfnod y Tuduriaid a ganfuwyd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn drysorau

Heddiw (22 Ebrill 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Caerdydd a Bro Morgannwg bod wyth darganfyddiad o ddiwedd yr Oes Efydd (tua 1000CC-800CC), y Canol Oesoedd (5ed i’r 15fed ganrif) a chyfnod y Tuduriaid (16eg ganrif) yn drysorau.

» Mwy

Arddangosfa newydd World Wide Weave yn Amgueddfa Wlân Cymru

Mae Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, yn falch o groesawu arddangosfa newydd sbon y gwanwyn hwn.

Bydd arddangosfa Sefydliad Camphill, World Wide Weave, i’w gweld o ddydd Mawrth 21 Ebrill i ddydd Iau 7 Mai ac mae’n ychwanegiad cyffrous i’r safle.

» Mwy

Bregus? yw arddangosfa cerameg gyfoes gyntaf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bydd prydferthwch ac amrywiaeth cerameg gyfoes yn cael llwyfan hir-ddisgwyliedig mewn arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng 18 Ebrill a 4 Hydref 2015. Mae cerameg yn gyfrwng cyfoes bywiog a chymhleth, a nod Bregus? yw amlygu hyn drwy arddangos cerameg gyfoes o gasgliadau Amgueddfa Cymru ac Ymddiriedolaeth Derek Williams, gweithiau comisiwn newydd a benthyciadau pwysig.

» Mwy

Amgueddfa Cymru – digwyddiadau ac arddangosfeydd Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn 2015

Yn dilyn rhaglen helaeth o ddigwyddiadau llynedd i nodi 100 mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae Amgueddfa Cymru yn parhau i gofio’r rhyfel eleni gyda chyfres o arddangosfeydd, digwyddiadau a phrojectau newydd ar draws y saith amgueddfa.

» Mwy

Hela ffosilau gydag Amgueddfa Cymru yn Sioe Flodau’r RHS, Caerdydd

Mae’r haul yn tywynnu a’r coed yn blaguro – mae’n wanwyn o’r diwedd! Os ydych yn chwilio am rywbeth arbennig i’w wneud yng Nghaerdydd, beth am ddod draw i faeddu’ch dwylo a dysgu am natur? Yn Sioe Flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd, Gwener 17 – Sul 19 Ebrill, bydd gan Amgueddfa Cymru stondin lle bydd cyfle i bawb roi cynnig ar chwilio am ffosilau ac adnabod planhigion trofannol.

» Mwy

Pasg Prysur ar y Glannau gyda Phosau, Crefftau a Gwyddoniaeth

Dewch i f-WY-nhau gweithgareddau gwych yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros y Pasg.

Bydd Hwyl y Pasg yn dechrau ar ddydd Gwener 2 Ebrill rhwng 12pm a 4pm lle bydd cyfle i deuluoedd fwynhau llwybrau, crefftau, straeon, perfformiadau gan Gerddorfa Acordion Abertawe, cyfarfod Peppa Pinc ac ymweliad arbennig gan Fferm Gymunedol Abertawe.

» Mwy

Cyfle i ddysgu am fywyd a gwaith gŵr angof esblygu yn Oriel y Parc

Mae arddangosfa sy’n cynnwys gwaith arloesol Cymro arbennig, a ddarganfu'r broses esblygu drwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, i’w gweld yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.

» Mwy

Fflach Amgueddfa am feicio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Pedal Power ac Amgueddfa Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i greu amgueddfa arbennig am feicio fydd yn ymddangos y penwythnos hwn, ddydd Sul 29 Mawrth o 10am-5pm, yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

» Mwy

Canfod Trysor ger Wrecsam - Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd a ganfuwyd yng nghymuned yr Orsedd yn drysor

Heddiw (26 Mawrth 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Gogledd Orllewin Cymru bod celc o ddau arteffact aur y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.

» Mwy

Disgyblion yn darganfod Byd Rygbi Cymru

Heno (dydd Gwener 27 Mawrth, 6pm) bydd disgyblion Ysgol Pen y Bryn yn Abertawe yn lansio arddangosfa newydd sbon yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

» Mwy

» Archif Newyddion