Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Sgwrs gyda’r awdur Iain Sinclair yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ar gyfer ei lyfr newydd, dychwelyd i fro ei febyd yng Ngŵyr wna Iain Sinclair, awdur Downriver, Lights Out for the Territory a Rodinsky’s Room. Tra’n ysgrifennu Black Apples of Gower fe ddarganfu’r ardal o’r newydd drwy farddoniaeth Dylan Thomas a Vernon Watkins, a chelf Ceri Richards. Ym mis Hydref bydd yr awdur o Gymru yn trafod ei lyfr mewn digwyddiad am ddim yn Narlithfa Reardon Smith yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Llun 19 Hydref am 6.30pm (drysau’n agor am 6pm).

» Mwy

Arddangosfa o gasgliad Amgueddfa Cymru o ddarluniau John Piper yn agor yng ngogledd Cymru

Bydd casgliad hynod o olygfeydd o Eryri gan yr artist John Piper, un o artistiaid mwyaf amryddawn Prydain yn yr 20fed ganrif, yn teithio i ogledd Cymru am y tro cyntaf. Bydd yr arddangosfa, Mynyddoedd Cymru, sy’n cynnwys tirluniau gwych o’r gogledd, i’w gweld yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog ger Pwllheli, o 11 Hydref tan 13 Rhagfyr 2015. Bydd y casgliad hefyd i’w weld yn Oriel Ynys Môn y flwyddyn nesaf (13 Chwefror i 19 Mehefin 2016).

» Mwy

Argraffiad cyntaf prin, 200 oed o Gymru a Lloegr i’w weld yng Nghaerdydd

Arddangos gwaith arloesol i ddathlu deucanmlwyddiant

» Mwy

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn lansio arddangosfa rygbi newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbi yn agoriad arddangosfa rygbi newydd

» Mwy

I’r Gad, Fechgyn Gwalia!

Drama newydd gan Theatr Bara Caws 

Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis  3&4  a 10&11 Hydref 2015

» Mwy

Myfyriwr yn darganfod troed deinosor

Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Amgueddfa Cymru fod dau frawd wedi darganfod un o’r deinosoriaid Jwrasig cynharaf yn y byd ar draeth Larnog, ger Penarth yn ne Cymru. Yn gynharach y mis hwn, wrth iddo ymweld â’r un lleoliad er mwyn ymchwilio ar gyfer ei broject palaeontoleg, daeth myfyriwr o’r enw Sam Davies ar draws troed ffosiledig y deinosor hwn.

» Mwy

Arddangosfa newydd yn adrodd hanes y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia

Bydd cyfle i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, brofi stori ryfeddol yr ymfudwyr Cymreig cyntaf i Batagonia.

» Mwy

Canfod Trysor yn Sir y Fflint

Addurn arian o’r cyfnod Ôl-Ganoloesol o Gloddiau Tanlan yn drysor

» Mwy

Gwyddonydd y gofod yn ymweld â Chaerdydd i roi cyfrif uniongyrchol o daith hanesyddol Rosetta

Uwch-gynghorydd Gwyddonol yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd yn trafod 'y daith fwyaf cyffrous i archwilio'r gofod ers degawdau'

» Mwy

Datganiad i’r wasg gan Amgueddfa Cymru

“Mae trafodaethau Amgueddfa Cymru gydag Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) drwy ACAS ar ddyfodol y Taliadau Premiwm, ymysg materion eraill, yn parhau. Rydym yn dal yn gobeithio dod i gytundeb ar y mater hwn, felly siom oedd cael gwybod am fwriad PCS i barhau â’u gweithredu diwydiannol yn ystod y broses gymodi.

» Mwy

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cydweithio a Achub y Plant Cymru

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cydweithio ag Achub y Plant dros yr haf er mwyn trefnu diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan ar ddydd Iau 13 Awst. Rhwng 10am a 4pm bydd yr Amgueddfa’n llawn gweithgareddau di-ri i deuluoedd fydd yn cefnogi ac yn datblygu addysg yn y cartref a’r gymuned.

» Mwy

» Archif Newyddion