Rydych chi yn:  >   >   > 

Datganiadau i'r Wasg

Taliadau Premiwm a Chynllun Diswyddo

Ym mis Mai 2013, wrth gyhoeddi ei strwythur newydd, dywedodd Amgueddfa Cymru y byddai’n rhaid adolygu Taliadau Premiwm. Dyma un o gyfres o gamau gweithredu gan y sefydliad er mwyn sicrhau £2.25 miliwn o arbedion angenrheidiol (yn ogystal â cheisio cynyddu incwm arall o £0.25m). 

Taliadau ychwanegol i’r gyflog sylfaenol yw Taliadau Premiwm. Cânt eu talu i staff sydd dan gontract i weithio ar sail rota sy’n cynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Ar hyn o bryd, mae tua hanner staff Amgueddfa Cymru yn cael eu talu £54.24 y dydd (yn ychwanegol i’w cyflog sylfaenol) am weithio ar ddydd Sul a gŵyl y banc, a £30.06 y dydd (yn ychwanegol i’w cyflog sylfaenol) am weithio ar ddydd Sadwrn.

Oherwydd lleihad yn y gyllideb, ni all cynllun Taliadau Premiwm Amgueddfa Cymru barhau yn ei ffurf bresennol. Felly, mae’r sefydliad yn ymgynghori â’i staff a’r undebau llafur ynghylch gwahanol opsiynau.

Mae Amgueddfa Cymru hefyd yn adolygu ei Chynllun Diswyddo yn rhan o’r newidiadau.

Nid oes unrhyw ddiswyddiadau gorfodol wedi’u cynllunio o ganlyniad i’r ddau ymgynghoriad hyn.

Meddai llefarydd ar ran Amgueddfa Cymru:

“Fel y mwyafrif o gyrff cyhoeddus eraill, ni all Amgueddfa Cymru osgoi heriau’r hinsawdd economaidd sydd ohoni. Nid yw’r cynllun Taliadau Premiwm ar ei ffurf bresennol bellach yn fforddiadwy.

 

“Nid ydym yn cynnig cael gwared ar Daliadau Premiwm yn llwyr. Serch hynny, mae’n rhaid gwneud penderfyniadau anodd er mwyn sicrhau ein bod yn aros o fewn ein cyllideb, sydd wedi gostwng 10% mewn termau real yn ddiweddar a disgwylir toriadau pellach dros y ddwy flynedd nesaf.

 

“Rydym wedi cychwyn cyfnod ymgynghori 45 diwrnod gyda’r staff a’r undebau llafur cydnabyddedig er mwyn archwilio dyfodol y taliadau hyn yn llawn.

 

“Nid oes unrhyw ddiswyddiadau gorfodol wedi’u cynllunio o ganlyniad i’r ymgynghoriad hwn ac rydym yn gobeithio lleihau’r effaith ar y staff trwy gynyddu cyflog sylfaenol y staff sydd ar y graddau cyflog isaf. Rydym yn gweithio ar sicrhau y bydd pob aelod o staff yn derbyn y ‘cyflog byw’ neu fwy yn gyflog sylfaenol.

 

“Cynhelir ymgynghoriad arall ar wahân ynghylch dyfodol Cynllun Diswyddo Amgueddfa Cymru. Bydd lleihau cost y cynllun yn helpu Amgueddfa Cymru i barhau i ddarparu gwasanaethau i bobl Cymru a chyflawni ein blaenoriaethau ar adeg o gyfyngu cyllidebau.

 

“Gan ddibynnu ar ganlyniadau’r ddau ymgynghoriad, mae Amgueddfa Cymru yn gobeithio rhoi’r newidiadau ar waith erbyn mis Ionawr 2015.”

Dyddiad: 26 Mawrth 2014
« Nôl i'r pennawdau newyddion
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.