Rydych chi yn:  >   >   > 

Datganiadau i'r Wasg

Arddangosfa’n taflu golau ar y Glannau

Mae arddangosfa newydd sbon wedi agor yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

Pŵer i’r Bobl – Cynhyrchu Trydan yng Nghymru yw teitl yr arddangosfa sy’n mynd ati i esbonio sut mae trydan yn cael ei gynhyrchu, o ynni niwclear a thanwyddau ffosil, i drydan dŵr a sut y bydd Cymru’n cael ei phŵer yn y dyfodol.

Aberthaw Power Station, 1972
Upper Boat Power Station, c.1973

Mae’r arddangosfa’n edrych ar beth yw trydan mewn gwirionedd, beth fyddai’n digwydd petai’r swîts yn cael ei ddiffodd, ac yn datgelu rhai dyfeisiadau anghyffredin o ddechrau’r oes drydan, yn offer cegin a sychwr gwallt hynod o’r 1960au.

Trafodir toriadau trydan y 1970au a dibyniaeth gynyddol Cymru ar drydan, yn enwedig wrth i gartrefi ar draws y wlad ddefnyddio mwy a mwy o beiriannau.

Wrth siarad am yr arddangosfa, dywedodd y Curadur Diwydiant Modern a Chyfoes, Ian Smith: “Mae hon yn arddangosfa sy’n cyflwyno elfennau da a drwg pob dull o gynhyrchu trydan ac yn gadael i’r ymwelydd ddod i’w gasgliad ei hun. Yn ogystal ag amrywiaeth o baneli gwybodaeth a ffilmiau, mae yma hefyd feic y gall ymwelwyr ei bedlo er mwyn cynhyrchu trydan i yrru ceir scalextric o amgylch ein trac arbennig.”

Er mwyn sicrhau bod yr arddangosfa yn rhoi darlun teg o’n defnydd ni o drydan heddiw mae nifer o gynhyrchwyr trydan wedi cyfrannu gwybodaeth a chyngor arbenigol; Gorsaf Bŵer Wylfa Magnox, RWE npower a gorsaf trydan dŵr Electric Mountain yn Dinorwig. Dyma nhw hefyd yn darparu amrywiaeth o arteffactau, gan gynnwys dwy roden tanwydd niwclear ffug (Magnox) ac amrywiaeth o offer diogelwch (Electric Mountain).

Soniodd Ian hefyd am y berthynas waith: “Roedd yn gyfle gwych i gysylltu â’r darparwyr ac i gael golwg fanwl ar yr hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r switsh.”

Roedd tîm project Magnox wrth eu bodd yn cael cymryd rhan: “Roedd staff yn y Wylfa a Thrawsfynydd yn falch o gael cyfrannu at adrodd stori trydan, yn enwedig gan fod y gwaith o gynhyrchu trydan ag offer Magnox Nuclear yn dod i ddiwedd ei oes.”

Ychwanegodd Ian: “Rydyn ni wrth ein bodd â’r ymateb hyd yn hyn, mae peilon 20tr gyda ni hyd yn oed, sy’n ganolbwynt i’r arddangosfa ac hefyd yn dyblu fel coeden Nadolig yr Amgueddfa dros y mis nesaf!”

Bydd yr arddangosfa ar agor tan 30 Mawrth 2014.

Nodiadau i olygyddion

Am ragor o wybodaeth am Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, cysylltwch â (029) 2057 3600.

Bydd arddangosfa Pŵer i Bobl – Cynhyrchu Trydan yng Nghymru ar agor tan 30 Mawrth 2014.

Am ragor o wybodaeth neu am gyfle i dynnu lluniau, cysylltwch â Marie Szymonski ar (029) 2057 3616.

Dyddiad: 17 Rhagfyr 2013
« Nôl i'r pennawdau newyddion
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.