Rydych chi yn:  >   >   > 

Datganiadau i'r Wasg

Ehangu Cyfleusterau Cynadledda Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn lansio cyfleusterau cynadledda newydd sydd â golygfeydd dros Farina y ddinas.

Caiff Ystafell Ocean ei hagor yn swyddogol ar 28 Tachwedd, a gwahoddwyd trefnwyr digwyddiadau o bob cwr o Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot i gael cip ar y lleoliad, mwynhau cinio am ddim a manteisio ar ostyngiadau arbennig i’r dyfodol.

Gall Ystafell Ocean ar lawr gwaelod Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ddal hyd at 120 o bobl ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd a digwyddiadau. Mae’r ystafell yn dyblu darpariaeth cynadledda presennol r Amgueddfa. Gwahoddir trefnwyr digwyddiadau i ‘alw draw’ am ginio rhwng 12pm a 2pm ar ddydd Iau 28 Tachwedd.

Meddai llefarydd dros yr Amgueddfa: “Mae agor Ystafell Ocean fel man cynadledda yn ddatblygiad cyffrous i’r Amgueddfa ac yn galluogi i ni groesawu grwpiau llawer mwy i’n horielau ar gyfer priodasau, ciniawau a dawnsfeydd. Cyn hyn roedd ein darpariaeth wedi’i gyfyngu i 60 o bobl.

"Gan ymateb i alw gan gwsmeriaid, rydym wedi datblygu Ystafell Ocean ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu busnesau, grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill i weld y cyfleusterau ar 28 Tachwedd."

Gellir llogi Ystafell Ocean ar gyfer y dydd neu’r nos ac mae’n berffaith ar gyfer ciniawau i hyd at 80 o bobl, diwrnodau hyfforddi, cynadleddau, derbyniadau diodydd a chyfarfodydd. Gall Elior, ein partneriaid arlwyo treftadaeth arbenigol, ddarparu lluniaeth.

Drwy logi ystafell yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau mae cwmnïau a sefydliadau yn cefnogi Amgueddfa Cymru fel elusen gofrestredig.

Am ragor o fanylion am y lansiad ar 28 Tachwedd, i anfon RSVP neu i ddatgan diddordeb cysylltwch â’r Tîm Llogi Cyfleusterau drwy ffonio (029) 2057 3600 neu e-bostio llogi@amgueddfacymru.ac.uk.

Dyddiad: 25 Tachwedd 2013
« Nôl i'r pennawdau newyddion
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.