Datganiadau i'r Wasg

Amgueddfa Cymru

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Canfod Trysorau ger Caerdydd

Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd, y Canol Oesoedd a chyfnod y Tuduriaid a ganfuwyd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn drysorau

Heddiw (22 Ebrill 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Caerdydd a Bro Morgannwg bod wyth darganfyddiad o ddiwedd yr Oes Efydd (tua 1000CC-800CC), y Canol Oesoedd (5ed i’r 15fed ganrif) a chyfnod y Tuduriaid (16eg ganrif) yn drysorau.

» Mwy

Arddangosfa newydd World Wide Weave yn Amgueddfa Wlân Cymru

Mae Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, yn falch o groesawu arddangosfa newydd sbon y gwanwyn hwn.

Bydd arddangosfa Sefydliad Camphill, World Wide Weave, i’w gweld o ddydd Mawrth 21 Ebrill i ddydd Iau 7 Mai ac mae’n ychwanegiad cyffrous i’r safle.

» Mwy

Bregus? yw arddangosfa cerameg gyfoes gyntaf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bydd prydferthwch ac amrywiaeth cerameg gyfoes yn cael llwyfan hir-ddisgwyliedig mewn arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng 18 Ebrill a 4 Hydref 2015. Mae cerameg yn gyfrwng cyfoes bywiog a chymhleth, a nod Bregus? yw amlygu hyn drwy arddangos cerameg gyfoes o gasgliadau Amgueddfa Cymru ac Ymddiriedolaeth Derek Williams, gweithiau comisiwn newydd a benthyciadau pwysig.

» Mwy

Amgueddfa Cymru – digwyddiadau ac arddangosfeydd Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn 2015

Yn dilyn rhaglen helaeth o ddigwyddiadau llynedd i nodi 100 mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae Amgueddfa Cymru yn parhau i gofio’r rhyfel eleni gyda chyfres o arddangosfeydd, digwyddiadau a phrojectau newydd ar draws y saith amgueddfa.

» Mwy

Hela ffosilau gydag Amgueddfa Cymru yn Sioe Flodau’r RHS, Caerdydd

Mae’r haul yn tywynnu a’r coed yn blaguro – mae’n wanwyn o’r diwedd! Os ydych yn chwilio am rywbeth arbennig i’w wneud yng Nghaerdydd, beth am ddod draw i faeddu’ch dwylo a dysgu am natur? Yn Sioe Flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd, Gwener 17 – Sul 19 Ebrill, bydd gan Amgueddfa Cymru stondin lle bydd cyfle i bawb roi cynnig ar chwilio am ffosilau ac adnabod planhigion trofannol.

» Mwy

Pasg Prysur ar y Glannau gyda Phosau, Crefftau a Gwyddoniaeth

Dewch i f-WY-nhau gweithgareddau gwych yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros y Pasg.

Bydd Hwyl y Pasg yn dechrau ar ddydd Gwener 2 Ebrill rhwng 12pm a 4pm lle bydd cyfle i deuluoedd fwynhau llwybrau, crefftau, straeon, perfformiadau gan Gerddorfa Acordion Abertawe, cyfarfod Peppa Pinc ac ymweliad arbennig gan Fferm Gymunedol Abertawe.

» Mwy

Cyfle i ddysgu am fywyd a gwaith gŵr angof esblygu yn Oriel y Parc

Mae arddangosfa sy’n cynnwys gwaith arloesol Cymro arbennig, a ddarganfu'r broses esblygu drwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, i’w gweld yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.

» Mwy

Fflach Amgueddfa am feicio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Pedal Power ac Amgueddfa Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i greu amgueddfa arbennig am feicio fydd yn ymddangos y penwythnos hwn, ddydd Sul 29 Mawrth o 10am-5pm, yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

» Mwy

Canfod Trysor ger Wrecsam - Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd a ganfuwyd yng nghymuned yr Orsedd yn drysor

Heddiw (26 Mawrth 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Gogledd Orllewin Cymru bod celc o ddau arteffact aur y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.

» Mwy

Disgyblion yn darganfod Byd Rygbi Cymru

Heno (dydd Gwener 27 Mawrth, 6pm) bydd disgyblion Ysgol Pen y Bryn yn Abertawe yn lansio arddangosfa newydd sbon yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

» Mwy

Arddangos Crefftwyr wrth eu Gwaith gan Candelori ar y Glannau

Heddiw, dydd Sadwrn 21 Mawrth,agorir arddangosfa newydd o waith y cerflunydd Adriano Candelori yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

» Mwy

Gwylio’r Eclips Haul yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Peidiwch â cholli cyfle prin i weld eclips rhannol ar yr Haul, fydd i’w weld yng Nghaerdydd ar ddydd Gwener 20 Mawrth. Mae Prifysgol Caerdydd, Amgueddfa Cymru a’r Sefydliad Ffiseg yn gweithio ar y cyd er mwyn sicrhau bod modd i chi wylio’r ffenomen anhygoel hon yn ddiogel, gydag arbenigwyr wrth law. Mae yna hefyd gyfres o sgyrsiau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar nos Iau 19 Mawrth i ddathlu’r digwyddiad.

» Mwy

Gwobr genedlaethol am ragoriaeth mewn marchnata i un o staff y Glannau

Mae Marie Szymonski, Swyddog Cyfathrebu a Marchnata yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, wedi derbyn gwobr Hyrwyddwr Marchnata y Flwyddyn ar gyfer Amgueddfeydd mewn seremoni fawreddog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata yn cydnabod y gwaith gwych a wneir gan staff mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru, yn aml gydag ychydig iawn o adnoddau.

» Mwy

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn dathlu Wythnos Wyddoniaeth Prydain a Sul y Mamau

Dewch draw ar gyfer Gwyddoniaeth ar y Sadwrn ar 14 Mawrth. O 12-4pm bydd modd i ymwelwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, arddangosiadau ac arbrofion syfrdanol.

» Mwy

Arddangos Gitâr Fas Pepsi Tate yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Yn ddiweddar, derbyniodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gitâr fas Royal Electra i’w arddangos yn Oriel Diwrnod o Waith. Cofnod yw’r oriel o’r newid yn niwrnod gwaith y Cymro yn ystod yr ugeinfed ganrif, ac mae’n cynnwys adran arbennig ar gyfer y diwydiant cerddoriaeth.

» Mwy

Offer achub bywyd yn Amgueddfa Cymru

Mae diffibrilwyr achub bywyd bellach wedi’u gosod ar saith safle Amgueddfa Cymru i ddiogelu’r staff a’r 1.6 miliwn o bobl sydd (ar gyfartaledd) yn ymweld bob blwyddyn.  Yn ogystal a gosod yr offer achub bywyd, mae staff Amgueddfa Cymru wedi derbyn hyfforddiant i’w defnyddio’n gywir.

» Mwy

Arddangosfa Môr Plastig yn Oriel y Parc yn canolbwyntio ar sbwriel môr

Tynnwyd ffotograffau gyda manylion fforensig, o sbwriel môr o bob cwr o Arfordir Sir Benfro, er mwyn herio syniadau o’r hyn sy’n ‘naturiol’ ar gyfer arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

» Mwy

Dwlu darllen gyda’r deinosoriaid

Eleni, fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr ar 5 Mawrth 2015, mae swyddogion addysg Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn mynd â hud a lledrith darllen ac ysgrifennu i Ferthyr Tudful. Byddan nhw’n rhan o ŵyl gelfyddyd a llenyddiaeth flynyddol Spread the Word a gynhelir gan y Stephens and George Centenary Charitable Trust.

» Mwy

Amgueddfa Cymru yn caffael gweithiau Frank Auerbach o gasgliad Lucian Freud

Pleser yw cyhoeddi bod dau baentiad gan Frank Auerbach wedi cael cartref parhaol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Derbyniwyd y gweithiau yn lle treth etifeddiant gan ystâd yr artist byd-enwog Lucian Freud, a fu farw yn 2011, a’u rhoi yn barhaol i Amgueddfa Cymru.

» Mwy

Canfod Trysor ar Ynys Môn

Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd a ganfuwyd yng nghymuned Cwm Cadnant yn drysor

Ddoe (25 Chwefror 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Gogledd Orllewin Cymru bod celc o bedwar arteffact aur a chopr y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.

» Mwy

» Archif Newyddion