Datganiadau i'r Wasg

Amgueddfa Cymru

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Fflach Amgueddfa am feicio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Pedal Power ac Amgueddfa Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i greu amgueddfa arbennig am feicio fydd yn ymddangos y penwythnos hwn, ddydd Sul 29 Mawrth o 10am-5pm, yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

» Mwy

Canfod Trysor ger Wrecsam - Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd a ganfuwyd yng nghymuned yr Orsedd yn drysor

Heddiw (26 Mawrth 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Gogledd Orllewin Cymru bod celc o ddau arteffact aur y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.

» Mwy

Disgyblion yn darganfod Byd Rygbi Cymru

Heno (dydd Gwener 27 Mawrth, 6pm) bydd disgyblion Ysgol Pen y Bryn yn Abertawe yn lansio arddangosfa newydd sbon yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

» Mwy

Arddangos Crefftwyr wrth eu Gwaith gan Candelori ar y Glannau

Heddiw, dydd Sadwrn 21 Mawrth,agorir arddangosfa newydd o waith y cerflunydd Adriano Candelori yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

» Mwy

Gwylio’r Eclips Haul yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Peidiwch â cholli cyfle prin i weld eclips rhannol ar yr Haul, fydd i’w weld yng Nghaerdydd ar ddydd Gwener 20 Mawrth. Mae Prifysgol Caerdydd, Amgueddfa Cymru a’r Sefydliad Ffiseg yn gweithio ar y cyd er mwyn sicrhau bod modd i chi wylio’r ffenomen anhygoel hon yn ddiogel, gydag arbenigwyr wrth law. Mae yna hefyd gyfres o sgyrsiau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar nos Iau 19 Mawrth i ddathlu’r digwyddiad.

» Mwy

Gwobr genedlaethol am ragoriaeth mewn marchnata i un o staff y Glannau

Mae Marie Szymonski, Swyddog Cyfathrebu a Marchnata yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, wedi derbyn gwobr Hyrwyddwr Marchnata y Flwyddyn ar gyfer Amgueddfeydd mewn seremoni fawreddog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata yn cydnabod y gwaith gwych a wneir gan staff mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru, yn aml gydag ychydig iawn o adnoddau.

» Mwy

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn dathlu Wythnos Wyddoniaeth Prydain a Sul y Mamau

Dewch draw ar gyfer Gwyddoniaeth ar y Sadwrn ar 14 Mawrth. O 12-4pm bydd modd i ymwelwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, arddangosiadau ac arbrofion syfrdanol.

» Mwy

Arddangos Gitâr Fas Pepsi Tate yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Yn ddiweddar, derbyniodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gitâr fas Royal Electra i’w arddangos yn Oriel Diwrnod o Waith. Cofnod yw’r oriel o’r newid yn niwrnod gwaith y Cymro yn ystod yr ugeinfed ganrif, ac mae’n cynnwys adran arbennig ar gyfer y diwydiant cerddoriaeth.

» Mwy

Offer achub bywyd yn Amgueddfa Cymru

Mae diffibrilwyr achub bywyd bellach wedi’u gosod ar saith safle Amgueddfa Cymru i ddiogelu’r staff a’r 1.6 miliwn o bobl sydd (ar gyfartaledd) yn ymweld bob blwyddyn.  Yn ogystal a gosod yr offer achub bywyd, mae staff Amgueddfa Cymru wedi derbyn hyfforddiant i’w defnyddio’n gywir.

» Mwy

Arddangosfa Môr Plastig yn Oriel y Parc yn canolbwyntio ar sbwriel môr

Tynnwyd ffotograffau gyda manylion fforensig, o sbwriel môr o bob cwr o Arfordir Sir Benfro, er mwyn herio syniadau o’r hyn sy’n ‘naturiol’ ar gyfer arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

» Mwy

Dwlu darllen gyda’r deinosoriaid

Eleni, fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr ar 5 Mawrth 2015, mae swyddogion addysg Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn mynd â hud a lledrith darllen ac ysgrifennu i Ferthyr Tudful. Byddan nhw’n rhan o ŵyl gelfyddyd a llenyddiaeth flynyddol Spread the Word a gynhelir gan y Stephens and George Centenary Charitable Trust.

» Mwy

Amgueddfa Cymru yn caffael gweithiau Frank Auerbach o gasgliad Lucian Freud

Pleser yw cyhoeddi bod dau baentiad gan Frank Auerbach wedi cael cartref parhaol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Derbyniwyd y gweithiau yn lle treth etifeddiant gan ystâd yr artist byd-enwog Lucian Freud, a fu farw yn 2011, a’u rhoi yn barhaol i Amgueddfa Cymru.

» Mwy

Canfod Trysor ar Ynys Môn

Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd a ganfuwyd yng nghymuned Cwm Cadnant yn drysor

Ddoe (25 Chwefror 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Gogledd Orllewin Cymru bod celc o bedwar arteffact aur a chopr y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.

» Mwy

Dathlu diwylliant Cymru ar y Glannau

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar dân i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi dros y penwythnos gydag amrywiaeth o gerddoriaeth a chrefftau, cennin Pedr a dreigiau.

» Mwy

Casgliad y Werin Cymru yn ymuno â chymuned dot.cymru

Casgliad y Werin Cymru yw’r sefydliad diweddaraf i symud ei wefan i’r parthau newydd .cymru / .wales.

» Mwy

Dangos Ffilm newydd am Arian yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cafodd gwaith caled ac ymroddiad disgyblion o dair ysgol leol ei arddangos yn ddiweddar (dydd Mercher 11 Chwefror) mewn seremoni wobrwyo arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

» Mwy

Artes Mundi yn cyhoeddi rhaglen digwyddiadau’r wythnos gloi

Mae Artes Mundi 6 wedi cyhoeddi diweddglo cyffrous i arddangosfa bresennol y wobr gyda rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer y penwythnos cloi 20 – 22Chwefror 2015.

Bydd y digwyddiadau yn cyrraedd eu hanterth gyda pherfformiad gan un o artistiaid rhestr fer Artes Mundi 6, Carlos Bunga, a fydd yn dychwelyd i Amgueddfa Cymru Caerdydd ar 22 Chwefror.

» Mwy

Dewch i brofi’ch gwybodaeth mewn Noson Gwis Sant Ffolant

Sut mae’ch gwybodaeth gyffredinol? Beth am ei brofi yn Noson Gwis Sant Ffolant Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar nos Sadwrn 14 Chwefror am 7pm.

» Mwy

Creu calon helyg hardd i’ch cariad

Beth am dreulio dydd San Ffolant eleni yn gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol? Dewch i Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion ar gyfer Gweithdy Cylchau a Chalonnau Helyg ar 14 Chwefror, 2-4pm. (£15 y pen, archebwch ymlaen llaw, nifer cyfyngedig o lefydd).

» Mwy

Arddangosfeydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, 2015

Daw’r flwyddyn newydd â gwledd o arddangosfeydd newydd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gan gynnig amrywiaeth eang o arddangosfeydd dros dro yn ymdrin â natur, ffotograffiaeth, gwaith gwydr a cherameg. Bydd modd i ymwelwyr o bob oed ddysgu am yr arbenigedd technegol y tu ôl i’r gweithiau, all gael eu gwerthfawrogi am y grefft ac fel darnau o gelf.

» Mwy

» Archif Newyddion