Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy

Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Nadolig Llawen Amgueddfa Cymru

Chwaraewyr y People’s Postcode Lottery yn dyfarnu £175,000 i Amgueddfa Cymru

» Mwy

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Dan Gyfaredd Gwydr

Ym mis Rhagfyr, bydd cyfle i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fwynhau arddangosfa newydd o waith y crefftwr gwydr o Ffrainc Maurice Marinot, un o arloeswyr y diwydiant a drodd grefft gwydr yn gelfyddyd. Bydd Maurice Marinot: Dan Gyfaredd Gwydr, ar agor o 20 Rhagfyr tan Fehefin 2015, yn dangos gwaith arloesol yr artist stiwdio a ddatglodd botensial gwydr fel cyfrwng.

 

» Mwy

Rhagfyr y Rhufeiniaid

Ddechrau Rhagfyr bydd pobl yn taflu eu hunain i ddathliadau’r Nadolig, ond wyddech chi bod Gan y Rhufeiniaid arferion a thraddodiadau tebyg iawn i ni ar ddiwedd blwyddyn?

» Mwy

Ymarfer i’r ymennydd yng Nghwis Nadolig y Glannau

Oes gennych chi wybodaeth gyffredinol dda? Galwch draw i gystadlu yng Nghwis Nadolig gwahanol Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar ddydd Iau 11 Rhagfyr am 7pm.

» Mwy

Dechrau Hwyl yr Ŵyl ar y Glannau!

Ymunwch â ni’r penwythnos hwn pan fydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn fôr o grefftau a charolau, ac yn croesawu Siôn Corn a pengwiniaid animatronig anhygoel!

» Mwy

Canfod Trysor yn Sir Benfro

Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd a ganfuwyd yn Marloes a Sain Ffraid yn drysor

Heddiw (27 Tachwedd 2014) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Sir Benfro bod celc o ddeg arteffact efydd a chopr yn dyddio o ddiwedd yr Oes Efydd (tua 1000-800 BC neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl) yn drysor.

» Mwy

Amgueddfa Wlân Cymru yn mynd i ysbryd y Nadolig

Os ydych chi’n chwilio am anrhegion gwahanol eleni, cofiwch am Ffair Grefftau’r Nadolig yn Amgueddfa Wlân Cymru ar ddydd Sadwrn 29 Tachwedd.

» Mwy

Arddangosfa dirluniau Amgueddfa Cymru ar daith drwy’r UDA

Bydd Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape yn teithio i bedair dinas yn America rhwng Rhagfyr 2014–Ebrill 2016

» Mwy

Hwyl yr Wyl yn Llanberis

Sbri y Nadolig yn dod i Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis

» Mwy

Hwyl yr ŵyl i bawb yn Amgueddfa Cymru

Gyda’r coed yn diosg eu gwisgoedd coch a’r tymheredd yn gostwng, rydyn ni’n paratoi at y gaeaf a dathliadau’r Nadolig!

Beth am ddianc rhag ffws a ffwdan y strydoedd eleni a mwynhau’r gaeaf gyda’r teulu? Beth am dynnu eich hetiau a’ch menig cynnes a dechrau’r gwyliau mewn steil wrth fwynhau diod a theisen yn un o gaffis yr Amgueddfa cyn mwynhau gweithgareddau di-ri Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Bydd yr amgueddfeydd ar agor dros yr ŵyl, heblaw am 24, 25 a 26 Rhagfyr, ac 1 Ionawr.

Wyth gweithgaredd gwych i’r gaeaf:

» Mwy

Amgueddfa’n taflu goleuni newydd ar archaeoleg yng Nghymru

Ar ddydd Sadwrn 15 Tachwedd, am 10:30 am, bydd arbenigwyr archaeoleg blaenllaw o bob cwr o Gymru a Lloegr yn cael eu croesawu i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i gynhadledd flynyddol Archaeopasts 2014. Bydd y diwrnod yn taflu goleuni newydd ar y maes a chanlyniadau ymchwil archaeolegol diweddar a hanesion cudd yn cael eu datgelu i’r cyhoedd yn ystod y dydd.

» Mwy

Gwobr ac Arddangosfa Artes Mundi 6

CARLOS BUNGA | OMER FAST | THEASTER GATES

SANJA IVEKOVIĆ | RAGNAR KJARTANSSON | SHARON LOCKHART

RENATA LUCAS | RENZO MARTENS | KAREN MIRZA AND BRAD BUTLER

 

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd | Chapter | Ffotogallery, Penarth

24 Hydref 2014 – 22 Chwefror 2015

» Mwy

» Archif Newyddion