Rydych chi yn:  >   >   > 

Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Amgueddfa Wlân Cymru yn mynd i ysbryd y Nadolig

Os ydych chi’n chwilio am anrhegion gwahanol eleni, cofiwch am Ffair Grefftau’r Nadolig yn Amgueddfa Wlân Cymru ar ddydd Sadwrn 29 Tachwedd.

» Mwy

Arddangosfa dirluniau Amgueddfa Cymru ar daith drwy’r UDA

Bydd Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape yn teithio i bedair dinas yn America rhwng Rhagfyr 2014–Ebrill 2016

» Mwy

Hwyl yr Wyl yn Llanberis

Sbri y Nadolig yn dod i Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis

» Mwy

Hwyl yr ŵyl i bawb yn Amgueddfa Cymru

Gyda’r coed yn diosg eu gwisgoedd coch a’r tymheredd yn gostwng, rydyn ni’n paratoi at y gaeaf a dathliadau’r Nadolig!

Beth am ddianc rhag ffws a ffwdan y strydoedd eleni a mwynhau’r gaeaf gyda’r teulu? Beth am dynnu eich hetiau a’ch menig cynnes a dechrau’r gwyliau mewn steil wrth fwynhau diod a theisen yn un o gaffis yr Amgueddfa cyn mwynhau gweithgareddau di-ri Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Bydd yr amgueddfeydd ar agor dros yr ŵyl, heblaw am 24, 25 a 26 Rhagfyr, ac 1 Ionawr.

Wyth gweithgaredd gwych i’r gaeaf:

» Mwy

Amgueddfa’n taflu goleuni newydd ar archaeoleg yng Nghymru

Ar ddydd Sadwrn 15 Tachwedd, am 10:30 am, bydd arbenigwyr archaeoleg blaenllaw o bob cwr o Gymru a Lloegr yn cael eu croesawu i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i gynhadledd flynyddol Archaeopasts 2014. Bydd y diwrnod yn taflu goleuni newydd ar y maes a chanlyniadau ymchwil archaeolegol diweddar a hanesion cudd yn cael eu datgelu i’r cyhoedd yn ystod y dydd.

» Mwy

Gwobr ac Arddangosfa Artes Mundi 6

CARLOS BUNGA | OMER FAST | THEASTER GATES

SANJA IVEKOVIĆ | RAGNAR KJARTANSSON | SHARON LOCKHART

RENATA LUCAS | RENZO MARTENS | KAREN MIRZA AND BRAD BUTLER

 

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd | Chapter | Ffotogallery, Penarth

24 Hydref 2014 – 22 Chwefror 2015

» Mwy

Trenau Bach. Yn galw yn Amgueddfa Wlân Cymru

Byddwn ni’n codi stêm yn Amgueddfa Wlân Cymru rhwng 10am a 3pm ar ddydd Sadwrn 1 Tachwedd, gyda Diwrnod Modelau Rheilffyrdd. Bydd yn gyfle i ymwelwyr weld modelau 20tr o reilffordd Cilgeran i Aberteifi ac un o Faenorbŷr yn Sir Benfro.

» Mwy

Hwyl yr hydref yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Ah, yr hydref, pan fo’r awyr yn llawn arogl cawl pwmpen, tan gwyllt a... physgod?! Bydd ymwelwyr ag Amgueddfa lleng Rufeinig Cymru dros hanner tymor (27-31 Hydref) yn gweld ochr ddrewllyd, afiach y Rhufeiniaid mewn gweithdai ‘Ych a fi!’ (11am – 4pm gyda’r drysau’n cau am 3.30pm. Codir tâl o £2 y plentyn). Allwch chi stumogi’r diwrnod?

» Mwy

Penodi Ymddiriedolwr Newydd Amgueddfa Cymru

Mae Elisabeth Elias, Llywydd Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi y penodwyd Ymddiriedolwr newydd i Fwrdd yr Amgueddfa.

» Mwy

Penodi Ymddiriedolwr Newydd Amgueddfa Cymru

Mae Elisabeth Elias, Llywydd Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi y penodwyd Ymddiriedolwr newydd i Fwrdd yr Amgueddfa.

» Mwy

Arddangosfa newydd yn rhoi lle i Dylan Thomas yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Bydd arddangosfa newydd sbon, Lle Dylan, yn agor maes o law yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Mae Lle Dylan wedi’i churadu gan yr artist a hanesydd celf sy’n enedigol o Lundain Ceri Thomas, ac mae’n cyflwyno detholiad o ddelweddau a dehongliadau Ceri dros yr 20 mlynedd diwethaf.

» Mwy

Dadorchuddio’r Gorffennol: Grant Treftadaeth y Loteri yn cefnogi menter newydd i fanteisio i’r eithaf ar ddarganfyddiadau ar

Bob blwyddyn bydd defnyddwyr datgelwyr metel, ffermwyr a cherddwyr yn gwneud darganfyddiadau archaeolegol allai fod â cymaint i’w ddweud am orffennol Cymru. Ond a fyddwn ni’n gwneud y gorau o’r darganfyddiadau?Mae Amgueddfa Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru a’r Cynllun Henebion Cludadwy Cymru wedi ennill grant sylweddol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i wireddu potensial darganfyddiadau newydd. Dyfarnwyd £349,000 i broject Saving Treasures, Telling Stories i weithio gyda darganfyddwyr a chymunedau, gan ategu casgliadau amgueddfeydd cenedlaethol a lleol ar draws Cymru.

» Mwy

Amgueddfa Rufeinig Cymru yw’r cyntaf yn y byd i dreialu app iBeacons

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion yw’r amgueddfa Rufeinig gyntaf yn y byd i dreialu app newydd iBeacons fydd yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod mwy am y casgliadau ar eu dyfeisiau symudol wrth iddyn nhw grwydro’r safle. Yn dilyn llwyddiant y treialon cyntaf yn Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis, mae Amgueddfa Cymru yn treialu technoleg Diwylliant a Threftadaeth Bluetooth Low Energy (BLE) gydag offer iBeacon Apple, mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru a chwmni Locly (app a phlatfform) yn amgueddfa Caerllion. Cafodd y dechnoleg iBeacons ei lansio yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AM ar ddydd Llun 6 Hydref

» Mwy

» Archif Newyddion

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.