Rydych chi yn:  >   >   > 

Casgliadau

Y Prif Lyfrgell

[delwedd: Castell Conwy]

Yn y Brif Lyfrgell ceir y casgliad o lyfrau a chyfnodolion cyffredinol nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw adran arbennig. Yma hefyd cedwir y casgliad canolog o lyfrau cyfeiriol, gan roi mynediad da i'r holl staff.

Yn y rhan hon o'r llyfrgell y mae llyfrau cyfeiriol cyffredinol fel Encyclopaedia Britannica, Oxford English Dictionary, Who's Who, geiriaduron iaith ac atlasau.

Yn y Prif Lyfrgell hefyd y mae'r eitemau prin, bregus, sy'n cael eu cadw mewn casys llyfrau am resymau diogelwch a chadwraeth. Mae casgliad arall am astudiaethau amgueddfaol a chadwraeth yn prysur dyfu ac mae hwn hefyd yn cael ei gadw'n ganolog.

Archeoleg a Nwmismateg

Mae'r Llyfrgell adrannol hon wedi datblygu i fod yn un o'r casgliadau gorau o lyfrau a chyfnodolion archeolegol y tu allan i Lundain a Rhydgrawnt. Un o gryfderau'r llyfrgell archeoleg a nwmismateg yw'r deunyddiau ar archeoleg a hanes yr ymerodraeth Rufeinig.

Celf

Yn y llyfrgell gelf y mae monograffau ar arlunwyr, catalogau arddangosfeydd, catalogau arwerthiannau, cyfnodolion a deunydd o orielau ledled y byd. Mae'r casgliad o fonograffau yn cynnwys arlunwyr o'r Dadeni hyd at y dydd heddiw, gyda phwyslais arbennig ar arlunwyr sydd yng nghasgliad yr Amgueddfa. Ceir llyfrau hefyd ar gerameg, gwydr, gwaith metel a chelfyddydau addurniadol eraill.

Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol (BioSyB)

[delwedd: Moth]

Dyma’r adran ddiweddaraf yn yr Amgueddfa, a grëwyd wrth i'r hen adrannau botaneg a sŵoleg uno. Mae llyfrgelloedd y ddwy hen adran yn dal wedi’u lleoli ar wahân mewn mannau gwahanol yn yr amgueddfa.

Mae casgliadau'r llyfrgell fotaneg yn ddrych o weithgareddau curadurol mewn tri phrif faes: astudiaethau fasgwlaidd, cryptogamig a phaleobotanegol. Mae gan y llyfrgell gasgliad mawr o blanhigion ac yma hefyd mae casgliad CT ac E Vachell, sy’n cynnwys llyfrau ar blanhigion blodeuol Prydain yn bennaf.

Mae adran sŵoleg llyfrgell BioSyB yn cynnwys casgliadau yr un mor drawiadol gan arbenigo ar entomoleg, molysgiaid ac adareg. Ceir casgliad gwych o lyfrau a chyfnodolion ar gregynneg, a gyfrannwyd gan JR Le B Tomlin yn y 1940au a'r 1950au.

Daeareg

Mae'r llyfrgell ddaeareg yn adlewyrchu gweithgareddau curadurol yr adran gyda llyfrau a chyfnodolion ar baleontoleg, mwynyddiaeth, petroleg a chartograffeg. Yn yr archif ddaeareg hefyd mae casgliad o ohebiaeth sy'n ymwneud â Syr Henry Thomas de la Beche, sef sylfaenydd Arolwg Daearegol Gwledydd Prydain.

Casgliad Diwydiannol a Morol

Mae adran ddiwydiannol a morol y llyfrgell wedi’i lleoli yn Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Mae'r casgliad yn cynnwys deunydd ar y diwydiant glo, hanes morol, cludiant a diwydiannau eraill, gyda phwyslais ar Gymru. Ceir casgliad gwych o ffotograffau yn ymwneud â chludiant a diwydiant.

Amgueddfa Lechi Cymru

Llyfrau am yr ardal a diwydiannau cysylltiol a geir yn llyfrgell Amgueddfa Lechi Cymru yn bennaf. Er bod casgliad bach o lyfrau ar fyd natur yng Nghymru, mae'r pwyslais ar hanes gogledd Cymru a'r diwydiant llechi yn arbennig.

[delwedd: Library Shelves]

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Yn llyfrgell Sain Ffagan mae deunydd sy'n gysylltiedig â bywyd cymdeithasol, byd gwaith a diwylliant pob dosbarth yng Nghymru.

Amgueddfa Wlân Cymru

Mae gan Amgueddfa Gwlân Cymru gasgliad bach o lyfrau yn ymwneud â'r diwydiant gwlân yng Nghymru. Rhan o lyfrgell Sain Ffagan yw’r casgliad hwn.

Casgliadau Eraill

digwyddiadau

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.