Gwnewch eich llwy garu eich hun

Symbolau

1.Angor

Diogelwch, Sefydlogrwydd, cartref a'r awydd i fwrw gwreiddiau.

2.Aderyn

Aderyn Cariad.

3.Aderyn

Adar Cariad.

4.Siapiau Atalnod

Arwyddion Enaid.

5.Diamwnt/Twll y clo

Cyfoeth a lwc dda/ Gartref gyda'n gilydd, mae fy nhŷ i yn dŷ i ti hefyd, a diogelwch.

6.Calon

Rhoddaf fy nghalon i ti a chariad gwirioneddol.

7.Ceffyl

8.Olwyn

Cynnal rhywun yr ydych yn ei garu.

Anfon eich llwy garuNew