Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Gwnewch eich llwy garu eich hun

Yn ôl y traddodiad byddai dynion ifanc yn gwneud llwyau caru o un darn o bren, ac yn eu rhoi i'w cariadon fel arwydd o'u cariad. Gwnewch eich llwy garu eich hun ac ebostiwch hi at rhywun arbennig. I greu llwy garu, yn gyntaf dewiswch y nifer o symbolau yr hoffech eu cerfio, yna llusgwch y symbolau yr ydych wedi'u dewis a'u gosod ar y llwy. Ar ôl dewis y symbolau i gyd, gallwch e-bostio'ch llwy at rywun arbennig.

Nifer o symbolau: 1 2 3 4

Tynnwch symbol draw i'ch llwy garu:

Angor

Diogelwch, Sefydlogrwydd, cartref a'r awydd i fwrw gwreiddiau.

Aderyn

Aderyn Cariad.

Aderyn

Adar Cariad.

Siapiau Atalnod

Arwyddion Enaid.

Diamwnt/Twll y clo

Cyfoeth a lwc dda/ Gartref gyda'n gilydd, mae fy nhŷ i yn dŷ i ti hefyd, a diogelwch.

Calon

Rhoddaf fy nghalon i ti a chariad gwirioneddol.

Ceffyl

Olwyn

Cynnal rhywun yr ydych yn ei garu.New