Rydych chi yn:  >   > 
English

Ffilmio a Ffotograffiaeth

Rydym yn croesawu ceisiadau i ffilmio yn cynnwys ffilmiau nodwedd, dramâu teledu, rhaglenni dogfen, rhaglenni ffeithiol, cyfweliadau a sesiynau ffotograffiaeth. Mae ein saith amgueddfa'n cynnig amrywiaeth o leoliadau unigryw – o adeiladau hanesyddol i ecody o'r unfed ganrif ar hugain, deinosoriaid i orielau celf, gerddi ffurfiol i bwll glo.

Ffilmio

Mae dramâu teledu a ffilmiwyd yn ein hamgueddfeydd yn cynnwys Dr Who, Torchwood, Sherlock, Pobl y Cwm a Gwaith Cartref. Rydym hefyd wedi ymddangos ar Snowdonia 1850, The Coal House ac Ancient Britain ac wedi bod yn lleoliad i'r gyfres boblogaidd Antiques Roadshow yn ddiweddar.

Mae'r holl elw o ffilmio masnachol yn helpu i gynnal a chadw a gweinyddu'r Amgueddfeydd.

Cysylltwch â ni… Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag aelod o'r tîm Ffilmio Masnachol:

Ffôn: (029) 2057 3327 / 3129
Ffacs: (029) 2057 3326

Ebost: Ffilmio

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!