Rydych chi yn:  > 
English

Llogi Cyfleusterau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Castell Sain Fagan

Castell Sain Fagan

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Adeiladau unigryw, lleoliadau anhygoel, digwyddiadau cofiadwy...

Mae gan Amgueddfa Cymru amrywiaeth o gyfleusterau arbennig y gellir eu llogi, pob un ag awyrgylch unigryw a thrawiadol sy'n siŵr o ysbrydoli a chreu argraff.

Boed yn trefnu cinio gala, priodas, cynhadledd, cyngerdd, seremoni wobrwyo, cyfarfod, hyfforddiant neu ddiwrnod cwrdd i ffwrdd corfforaethol, gallwch chi a'ch gwesteion gael profiad i'w drysori yng nghanol diwylliant, hanes a threftadaeth ar ei orau.

Mae trwydded lawn gan dri o adeiladau Amgueddfa Cymru i gynnal seremonïau priodas a derbyniadau – yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

Rydym hefyd yn cynnig lleoliadau ffilmio a ffotograffiaeth a partïon pen-blwydd plant.

Cliciwch i ddysgu mwy am logi ein lleoliadau unigryw:


Nadolig yn yr Amgueddfa


Gallwn eich cynorthwyo gyda'r holl drefniadau fel bod eich digwyddiad yn rhedeg yn hwylus ac effeithiol - o'r cais cychwynnol i ddigwyddiad llwyddiannus.

Mae'n bleser gennym gynnig gostyngiad ar gyfradd llogi yn ystod y dydd i elusennau cofrestredig, cyrff addysg ffurfiol, grwpiau cymunedol a Llywodraeth Cymru.

Mae Llogi Cyfleusterau yn cefnogi Amgueddfa Cymru fel elusen gofrestredig.