Gweithredu Diwydiannol

Bydd Amgueddfa Lechi Cymru ar gau ar 27, 28, 29, 30, 31 Mai a 1, 3,4 & 5 Mehefin. Bydd yr Amgueddfa ar agor ar 2 Mehefin (11am – 4pm) gyda gwasanaeth cyfyngedig. Bydd mynediad ar gael i’r arddangosfeydd, ffilm, gweithdai a pheiriannau.

Oriau Agor

Pasg – Diwedd mis Hydref: 10.00am – 5.00pm, bob dydd.

Dechrau mis Tachwedd – Pasg: 10.00am – 4.00pm, ar gau bob dydd Sadwrn.

Lleoliad

Amgueddfa Lechi Cymru
Llanberis, Gwynedd
LL55 4TY

Map a Sut i Gyrraedd Yma »

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: llechi@amgueddfacymru.ac.uk

Bwyd a Diod

Mae amrywiaeth o fwyd a diod ar gael yng nghaffi'r Ffowntan, o frechdanau a chawl cartref i deisennau, danteithion a phrydau poeth.

Bwyd a Diod »

Grwpiau

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu ymweliadau gan grwpiau ac yn ceisio darparu profiad llawn mwynhad a boddhad.

Grwpiau »

Teuluoedd

Darperir rhaglen o arddangosiadau a sgyrsiau yn arbennig ar gyfer teuluoedd drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys arddangosiadau hollti llechi gan ein chwarelwyr cyfeillgar a sgyrsiau am injan y chwarel, UNA, lle gallwch chi weld sut yn union mae'r injan yn gweithio.

Teuluoedd »

Parcio

Mae digonedd o le parcio i geir a bysiau. Codir tâl am barcio.