Rydych chi yn:  >   > 
English

Ymweld Amgueddfa Lechi Cymru

Mae'r Amgueddfa hon wedi'i lleoli yng ngweithdai unigryw Chwarel Dinorwig sy'n dyddio o'r 19eg ganrif. Mae'n edrych yn debyg iawn i'r hyn a fu pan oedd y chwarel yn gweithio.

Ar agor

Pasg – Diwedd mis Hydref: 10.00am – 5.00pm, pob dydd.
Dechrau mis Tachwedd – Pasg: 10.00am – 4.00pm, ar gau dyddiau Sadwrn.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

MYNEDIAD AM DDIM

Lawrlwythwch fap o'r safle

Lleoliad

Llanberis, ym Mharc Gwledig Padarn.

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post LL55 4TY.

Cyfeiriad

Amgueddfa Lechi Cymru
Llanberis, Gwynedd
LL55 4TY

Ffôn: (029) 2057 3700
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ffacs: (01286) 871906

Ebost ni

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Grŵp ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a’r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Bysiau

Digonedd o le parcio di-dâl gerllaw.

Cyfleusterau i'r anabl

Mynediad i gadeiriau olwyn i'r rhan fwyaf o'r Amgueddfa. Toiledau i'r anabl.

Cyfleusterau

Siop yr Amgueddfa. Lle parcio. Lle picnic ym Mharc Padarn. Lluniaeth ar gael yng Nghaffi'r Ffowntan.

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk