Digwyddiadau

ArddangosfaParhad

Wedi'i Orffen
17 Mawrth29 Mehefin 2014
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Arddangosfa o ffotograffau gan Ian Warwick ac Annie Williams, o chwareli llechi segur, sy'n archwilio sut mae natur yn hawlio rhai o'r tirweddau hynol yn ol.

Canlyniad o 5 mlynedd o waith ydi PARHAD i'r partneriaeth yn dilyn cwrs Coleg Celf agored yn 2009. Esboniodd Annie yn ehangach:

“Roedd yn rhaid i ni gydweithio ar aseiniadau fel rhan o’r cwrs a dyma ni’n troi at astudio hen chwareli llechi Gwynedd. Dyma ni’n penderfynu ar nifer o adfeilion a dechrau astudio sut oedd natur wedi hawlio’r tirlun yn ôl – tirlun fu unwaith yn greiddiol i ddiwydiant a diwylliant yr ardal. Sylweddolwn ein bod ni’n casglu corff o waith wrth ymweld â’r safleoedd, ac yn mynegi pwysigrwydd y diwydiant llechi a’i effaith ar y tirlun drwy gyfrwng ein celf. Yn yr adeiladau a’r arteffactau anghofiedig yma mae cyfoeth o bosibiliadau i’w harchwilio wrth i natur adennill ei lle a chreu tirluniau a ffurfiau newydd. Drwy edrych ar y ffurfiau newydd yma o wahanol berspectif – lluniau agos a phell - gobeithiwn bod y ffotograffau yn cyfleu craster a phrydferthwch y ffurfiau newydd yma.”

 

 

Parhad - Alexandra
PARHAD - the Launder stones Ian Warwick
Digwyddiadau