Digwyddiadau

Arddangosfa#NofioEryri

20 Gorffennaf2 Hydref 2015
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Gan ddefnyddio cyfuniad o ffotograffiaeth a ffilm i archwilio ei pherthynas gyda dwr, mae Vivienne Rickman-Poole yn angerdddol ynghylch creadigrwydd a nofio yn yr awyr agored. Mae wedi bod yn cofnodi'r peth ers blynyddoedd fel rhan o'i phroject presennol #NofioEryri.

Nofio Eryri

Digwyddiadau