Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Diwrnod Golchi

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfle i'r plant gamu'n ôl i'r gorffennol a chwrdd â Margiad yr olchwraig sy'n brysur wrth ei gwaith.  Cyfle gwych i'r disgyblion chwarae rôl a dysgu am fywyd pob dydd merched yn oes Fictoria.

Hyd: 1 awr x 2
Dyddiadau: Chwefror 2 - 6 2015
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

History 1800-1900

Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Traddodiadau'r Nadolig

Amgueddfa Lechi Cymru

Sesiwn straeon Nadoligaidd o flaen y tân efo'r storïwraig Mair Tomos Ifans, cyfle i wneud addurn tymhorol i'w gludo adref ac i weld tai'r chwarelwyrwedi'u haddurno ar gyfer y Nadolig.

Hyd: 1 awr x 2
Dyddiadau: 2 - 4 a 9 - 11 Rhagfyr 2014
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).