Rydych chi yn:  > 
Hebogiad

Hebogiaid Tramor ar Dŵr Cloc Neuadd y Ddinas 2014

O Ebrill tan ddiwedd Gorffennaf 2014

Dechreuodd yr Hebogiaid Tramor, gafodd eu henwi'n Gavin a Stacey gan ysgol leol, nythu ar dŵr y cloc yn 2007, ar âl erlid pâr o gigfrain oddi yno a dwyn eu nyth.

Mae nhw wedi cael ychydig o lwyddiant yn bridio dros y blynyddoedd. Dyma nhw'n magu un plentyn y llynedd, benyw oedd yn dal yn y tŵr ym mis Medi.

Mae'r pâr wedi cadw'n dawel hyd yn hyn eleni, ond er gwaethaf y tywydd oer mae'r benyw wedi dodwy wyau ac wedi bod yn gori ers 20 Mawrth.

Gobeithio y byddan nhw'n llwyddiannus eleni eto.

Bydd yr RSPB yn cynnal digwyddiadau achlysurol ar benwythnosau yn y gwanwyn a'r haf yng Ngerddi Gorsedd, lle bydd cyfle i gael cip agosach drwy sbienddrych. Yn y cyfamser, cofiwch gadw llygad ar y Camera Hebogiaid i weld sut hwyl sydd arnyn nhw.

Newydd!

Gosodir camera agos ar waith erbyn Mis Ebrill, gan roi golygfeydd gwych i ni o'r nyth. Dewch yn ôl i'w weld.

Hoffech chi wirfoddoli?

Hoffech chi wirfoddoli gyda'r RSPB ar y project hebogiaid? Ffoniwch Laura Reynolds ar (029) 2035 3276 neu ebostio laura.reynolds@rspb.org.uk

I weld pa weithgarwch mae ein gwirfoddolwyr wedi'i weld yn y nyth, ewch i'n tudalennau ar y we

Camerâu byw

Gweld Archwilio ein Coedwigoedd am fwy o gamerâu byw.