Rydych chi yn:
English

Creu Hanes

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dyrannu £11.5 miliwn i Sain Ffagan fel rhan o Creu Hanes, y project cyffrous £25.5 miliwn i weddnewid yr Amgueddfa.

 
Art Happens

Rhowch heddiw

Rhowch £5 er mwyn teithio drwy amser i Gymru 2,000 o flynyddoedd yn ôl! Mae angen eich cymorth i ail-greu dau dŷ crwn Celtaidd o’r Oes Haearn yn Sain Ffagan. RHOWCH HEDDIW ar artfund.org/arthappens-stfagans

 
Cymru'n Cofio 1914-1918

Cymru'n Cofio - Wales Remembers

Mae Amgueddfa Cymru yn cyflwyno cyfres o arddangosfeydd, digwyddiadau a chyhoeddiadau i gofio canmlwyddiant dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf.

 
Peintio

Gweddnewid Dyfodol

Amgueddfa Cymru gefnogi cyfranogiad mewn gweithgareddau diwylliannol ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd mewn tlodi 2012-2015

 

Siop Ar-lein

Prynwch anrheg arbennig yn siop ar-lein Amgueddfa Cymru – celf, llyfrau, gemwaith, pethau'r cartref a llawer mwy.

 

Casgliadau Celf Arlein

Catalog o baentiadau a cherfluniau yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru ac ar fenthyciad tymor hir o Ymddiriedolaeth Derek Williams.

 
Cefnogi Amgueddfa Cymru

Cefnogi Amgueddfa Cymru

Mae pob rhodd gan y cyhoedd yn cyfrannu at un o'n projectau hanfodol. Mae sawl ffordd o wneud rhodd, ac mae llawer o bobl yn dewis bod yn Gyfeillion, yn Noddwyr neu i'n cofio ni yn eu Hewyllys.

 
Oriel

Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o Amgueddfa Cymru.