Rydych chi yn:
English

Creu Hanes

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dyrannu £11.5 miliwn i Sain Ffagan fel rhan o Creu Hanes, y project cyffrous £25.5 miliwn i weddnewid yr Amgueddfa.

 
Art Happens

Rhowch heddiw

Rydyn ni wrthi’n adeiladu Bryn Eryr, fferm o’r Oes Haearn sy’n seiliedig ar safle archaeolegol ar Ynys Môn o oes goresgyniad y Rhufeiniaid. Gyda chymorth un o’n noddwyr, Art Happens, byddwn ni’n gallu llenwi’r lle ag offer yr Oes Haearn.

 
Cymru'n Cofio 1914-1918

Cymru'n Cofio - Wales Remembers

Mae Amgueddfa Cymru yn cyflwyno cyfres o arddangosfeydd, digwyddiadau a chyhoeddiadau i gofio canmlwyddiant dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf.

 
Peintio

Gweddnewid Dyfodol

Amgueddfa Cymru gefnogi cyfranogiad mewn gweithgareddau diwylliannol ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd mewn tlodi 2012-2015

 

Siop Ar-lein

Prynwch anrheg arbennig yn siop ar-lein Amgueddfa Cymru – celf, llyfrau, gemwaith, pethau'r cartref a llawer mwy.

 

Casgliadau Celf Arlein

Catalog o baentiadau a cherfluniau yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru ac ar fenthyciad tymor hir o Ymddiriedolaeth Derek Williams.

 
Castell Sain Ffagan

Lleoliadau anhygoel, digwyddiadau cofiadwy

Am drefnu derbyniad, cinio, priodas, cynhadledd, cyngerdd, cyfarfod neu ddiwrnod hyfforddiant? Llogwch un o'n lleoliadau unigryw ac fe gewch chi brofi diwylliant, hanes a threftadaeth ar eu gorau.

 
Oriel y Parc

Gweithio gydag eraill

Rydym yn falch o'n hymrwymiad i sicrhau mynediad mor eang â phosib i’r casgliadau cenedlaethol trwy weithio a datblygu partneriaethau gydag amgueddfeydd ac orielau ar draws Cymru.

 
Cefnogi Amgueddfa Cymru

Cefnogi Amgueddfa Cymru

Mae pob rhodd gan y cyhoedd yn cyfrannu at un o'n projectau hanfodol. Mae sawl ffordd o wneud rhodd, ac mae llawer o bobl yn dewis bod yn Gyfeillion, yn Noddwyr neu i'n cofio ni yn eu Hewyllys.