Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Archaeoleg Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae’r oriel archaeoleg Gwreiddiau wedi cau
Mur penglogau Gwreiddiau
Gwreiddiau
Gwreiddiau

Mae’r oriel archaeoleg Gwreiddiau wedi cau ond gallwch ddysgu rhagor am gasgliadau archaeoleg Cymru a’r straeon maent yn eu hadrodd ar ein casgliad ar-lein Rhagor. Cynhelir Teithiau tu ôl i’r Llenni neu Sgwrs Awr Ginio i’ch diddanu wrth gyflwyno gwybodaeth am archaeoleg yng Nghymru, ein casgliadau a’n gwaith ymchwil. Ewch i dudalennau Digwyddiadau y wefan am restr o’r teithiau a’r sgyrsiau rhad ac am ddim yma.

Yn y cyfamser, gellir gweld arteffactau o’n casgliadau archaeoleg mewn amgueddfeydd ar draws Cymru, fel Amgueddfa Llangollen o Fehefin 2014 ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

Bydd y casgliad archaeoleg yn symud i Sain Ffagan fel rhan o Broject Creu Hanes – menter gyffrous gwerth £25.5 miliwn i weddnewid yr amgueddfa boblogaidd.

Mae’r oriel Gwreiddiau yn cael ei ddefnyddio fel storfa ac ar gyfer cadwraeth gwrthrychau cyn eu symud i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Caiff y casgliadau archaeoleg eu harddangos mewn orielau newydd fydd yn adrodd hanes pobl Cymru o’r brodorion cyntaf hyd heddiw a thu hwnt, gan ymestyn llinell amser y straeon gaiff eu hadrodd yn Sain Ffagan. Agorir yr orielau newydd yn 2017.

Y bwriad yn y dyfodol yw ailagor yr oriel fel gofod arddangos dros-dro Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn 2016.