Cynigia caffi Amgueddfa Wlân Cymru amrywiaeth o fwyd a diod i ymwelwyr, a hynny mewn awyrgylch hyfryd.

Mae yna ardal chwarae i ddiddanu'r plant hefyd tra'ch bod chi'n mwynhau paned o de.

Bydd pob pryd sydd ar y fwydlen ar ddiwrnod eich ymweliad hefyd ar gael mewn maint plentyn. Mae'r fwydlen yn newid o ddydd i ddydd ac yn dymhorol, ond mae'r isod yn rhoi blas o'r hyn sydd ar gael.

 • Rholiau twrci poeth i'r Nadolig
 • Caws ar dost gyda mwstard perlysiau Cymreig a chwrw Tomos Watkin
 • Cawl y dydd
 • Hot Pot
 • Paninis amrywiol
 • Cinio i blant
 • Mins pei â chwstard i'r Nadolig
 • Amrywiaeth o gacennau, bisgedi a siocledi blasus
 • Hufen ia Cymreig
 • Te / Coffi
 • Amrywiaeth o ddiodydd oer