Rydych chi yn:  >   > 
English

Ymweld Amgueddfa Wlân Cymru

Ar agor

Ebrill–Medi: 10am–5pm, bob dydd;
Hydref–Mawrth: 10am–5pm, Maw–Sad

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

MYNEDIAD AM DDIM

Lleoliad

Cyfeiriad

Amgueddfa Wlân Cymru
Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Ffôn: (029) 2057 3070
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ebost ni

Cyfarwyddiadau

Ceir:Dilynwch y arwyddion brown

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Grŵp ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a’r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Cyfleusterau

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk