Rydych chi yn:  >   > 

Ymweld Amgueddfa Wlân Cymru

Ar agor

Ebrill–Medi: 10am–5pm, bob dydd;
Hydref–Mawrth: 10am–5pm, Maw–Sad

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

MYNEDIAD AM DDIM

Lleoliad

Cyfeiriad

Amgueddfa Wlân Cymru
Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Ffôn: (029) 2057 3070
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ebost ni

Cyfarwyddiadau

Ceir:Dilynwch y arwyddion brown

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

 • Fynediad am ddim
 • Gostyngiad o 10% yn caffi yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5 y pen
 • Gostyngiad o 10% yn siop yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5 y pen
 • Teithiau tywys am ddim
 • Lluniaeth am ddim i yrwyr bysiau

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Grŵp ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a’r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Cyfleusterau

 • Maes parcio am ddim
 • Caffi, ardal bicnic, siop
 • Cyfleusterau i bobl anabl
 • Toiledau a chyfleusterau newid cewyn
 • Cyfleusterau addysg – croeso i grwpiau ysgolion
 • Cornel chwarae yn y caffi
 • Twymo potel laeth babi a chyfleusterau bwydo babis a phlantos
 • Croeso i famau fwydo ar y fron yn yr Amgueddfa
 • Teithiau dan do ac awyr agored i oedolion a phlant

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk

Gwybodaeth

Map

Dre-fach Felindre
Ebrill–Medi: 10am–5pm, pob dydd; Hydref–Mawrth: 10am - 5pm, Maw–Sad

Ffôn:
(029) 2057 3070

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.