Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Oriel Decstilau

Oriel decstilau

Nawr eich bod wedi gweld y broses o ddafad i ddefnydd, gallwch weld esiamplau o’r cynnyrch gorffenedig yn yr Oriel Decstilau.

Arddangosir detholiad o wisgoedd o’r casgliad Celtic Couture (gan Dr Sheila Harri) a grëwyd yn ystod y 1960au a’r 1970au.

Mae’n hanu o atgofion plentyndod o deulu agos a’r dyhead i gadw hunaniaeth Gymreig ymhell oddi cartref.

Oriel decstilau

Mae’r casgliad hwn, a wnaed o wlanen a brynwyd o Felinau Cambrian, yn gasgliad sy’n deillio o angerdd am wlanen Gymreig.

Mae’r gwisgoedd hyn yn rhoi gwedd newydd ar frethyn Cymreig traddodiadol. Mae’r casgliad yn cynnwys gwisgoedd sy’n nodweddiadol o’r cyfnod, ond â gwahaniaeth – o siorts gwlanen a sgertiau mini, i steil dillad ‘chwaraeon’ a chasgliad wedi’i ysbrydoli gan y Mabinogi.

Oriel decstilau

Dyluniwyd y casgliadau i greu delwedd fodern, syml a chwaethus wrth barchu natur y gwlân.

Mae yna hefyd gasgliad o siolau, crysau gwlanen traddodiadol, cwiltiau yn cynnwys rhai a gynhyrchwyd gan Felinau Cambrian yn ystod y 1960au a’r 1970au, a blancedi o wahanol felinau Cymru.